Mbo-leerlingen willen meer uitdaging

Veel mbo-leerlingen voelen zich nog niet voldoende uitgedaagd op school. Met name studenten op niveau 4 zijn niet tevreden over hun docenten. Dat blijkt uit de JOB-monitor 2016.

In de JOB-monitor 2016 is voor het eerst onderzocht in hoeverre leerlingen hun opleiding uitdagend vinden. Volgens de resultaten vindt zo’n 42% van de leerlingen de lessen uitdagend. Opvallend is dat entreestudenten het meest positief zijn over hun opleiding. Eenzelfde beeld bleek eerder uit onderzoek van ROA. Volgens dit onderzoek voelt 34% van de mbo-leerlingen (BOL) zich uitgedaagd. Dit percentage loopt af van 42% (entreeopleiding) tot 28% (niveau 4).

Motiveren
Volgens de JOB-monitor vinden veel mbo-leerlingen dat docenten hen meer kunnen motiveren. Gemiddeld is ongeveer de helft van de studenten hierover tevreden. Ook hier geldt: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe minder tevreden over de manier waarop docenten leerlingen motiveren. Desondanks is het algehele oordeel over de mbo-opleidingen behoorlijk positief. Het rapportcijfer dat mbo-studenten aan hun opleiding geven is gemiddeld een 7,1. De laatste jaren is dit cijfer licht gestegen (voorheen was het een 6,9). Studenten van vakopleidingen zijn gemiddeld wat meer tevreden, zij geven hun opleiding een 7,4.

Onderwijstijd
Uit de monitor blijkt duidelijk het effect van de intensivering van de mbo-opleidingen. Een toenemend aantal studenten gaat vier dagen of meer per week naar school. Opvallend is dat de tevredenheid van studenten over de onderwijstijd afneemt naarmate zij meer uren naar school gaan. Het meest tevreden zijn de leerlingen die minder dan acht uur les hebben!

Stages
Het aantal leerlingen dat moeite heeft met het vinden van een stageplek is afgenomen van 24% naar 20%. De verschillen tussen opleidingen zijn groot. In het domein ‘uiterlijke verzorging’ heeft 38% moeite een stageplek te vinden, in domeinen als veiligheid, sport en zorg gaat het om minder dan 15%. Het JOB pleit voor meer vrijheid voor studenten om zelf een stageplek te vinden. De mbo-leerlingen zijn behoorlijk positief over hun leerbedrijf. Wel vinden veel stagiaires dat er meer contact moet zijn tussen school en bedrijf.

Veiligheid
In vergelijking met eerdere metingen is de tevredenheid over de netheid en de sfeer op school gestegen. Zo’n 75% van de leerlingen voelt zich veilig op school, slechts 6% niet.

De tweejaarlijkse JOB-monitor mag een zeer uitgebreid onderzoek genoemd worden. Meer dan 250.000 studenten hebben de afgelopen maanden deelgenomen aan het onderzoek, ongeveer 56% van alle mbo-studenten. Lees hier het volledige onderzoek.