MBO-magazine over vrede, vrijheid en democratie

Voor het vierde jaar op rij brengt het Nationaal Comité 4 en 5 mei een speciaal magazine uit voor mbo-studenten. ‘4Free’, gemaakt voor en door mbo-studenten, gaat over vrijheid, herdenken en vieren. Maar ook over keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. Vijf vragen aan Gerdi Verbeet, voorzitter van het Comité.

Waarom een speciaal magazine voor mbo-studenten?
‘Jongeren die op het mbo zitten hebben vaak niet zo lang geschiedenisles gehad. Het is belangrijk dat ook deze jongeren, die vaak sterk verschillende achtergronden hebben, weten wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Wat het betekent om dagelijks in onvrijheid te leven. Maar ook waarom er toen bijvoorbeeld geen verkiezingen waren.’

Moeten we na 75 jaar nog steeds aandacht aan die tijd besteden?
‘Voor Nederland is de Tweede Wereldoorlog een moreel ijkpunt. Door in de les aandacht te besteden aan de oorlog, kan het belang van vrijheid en democratie echt duidelijk worden. Maar wordt ook helder wat iedereen zelf kan doen om een open en vrije samenleving te realiseren.’

Wat kunnen jongeren dan concreet doen?
‘Iedereen kan zijn steentje bijdragen, door actief te worden in je wijk of bij een sportclub. Vrijheid gaat over het leven van alledag. Bijvoorbeeld de vrijheid van partnerkeuze, maar ook de vrijheid van denken. Bij een open en vrije samenleving hoort dat mensen in elkaar geïnteresseerd zijn, dat mensen zich in elkaars positie kunnen inleven en dat je opkomt voor het recht van mensen om anders te zijn. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze vrije samenleving. Dat vraagt soms om moedige keuzes, toen en nu. Al dat soort thema’s kun je in de klas bespreekbaar maken door aandacht te besteden aan de oorlogsjaren.’

Heeft u nog tips voor docenten?
‘Het magazine ‘4Free’ is een handvat om goede gesprekken in de klas voeren. Maar het kan ook heel leerzaam zijn om ooggetuigen van de oorlog uit te nodigen. Verder is een bezoek aan een museum of een herdenking een aanrader. Of als klas deelnemen aan een vrijheidsmaaltijd. Er zijn allerlei manieren denkbaar waarop je het belang van vrede en vrijheid met leerlingen kunt bespreken.’

Tot slot: waar kunnen mbo-docenten het magazine krijgen?
‘Het magazine is voor mbo-scholen gratis aan te vragen. Alle informatie vind je op onze website. Doen!’