Mbo Onderzoeksdag 2015

Op 12 november 2015 organiseert het ecbo een onderzoeksdag voor mbo-docenten die een masteropleiding volgen of gevolgd hebben. De dag staat in het teken van onderzoek in het mbo, kennis uitwisselen en inspiratie opdoen.

Masterdocenten zijn in veel instellingen de gangmakers voor onderzoek in de school. Met de Mbo Onderzoeksdag willen ecbo en samenwerkingspartners het onderzoekend handelen van deze mbo-docenten versterken. Dat is met name belangrijk met het oog op het verhogen van de professionele kwaliteit van het leraarschap. De onderzoekende masterdocent kan door onderzoek een belangrijke rol spelen bij het verhogen van de onderwijskwaliteit.

Uitwisselingsbehoefte
Het aantal masterdocenten in het mbo neemt toe, en daarmee het aantal docenten dat in aanraking komt met onderzoek. Bij deze doelgroep rees de vraag naar mogelijkheden voor het uitwisselen van kennis en het ontmoeten van mede-onderzoekers. De Mbo Onderzoeksdag komt tegemoet aan deze vraag. De projectorganisatie MOD – een partnerschap van ecbo, het Deltion College, ROC Landstede en Windesheim – werkt in overleg met het NRO en met steun van het ministerie van OCW aan de verdere invulling van de MOD 2015. De inzet daarbij is een tweejaarlijks terugkerende Mbo Onderzoeksdag, in 2017 en 2019.

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de mailinglijst MOD2015