MBO Raad: ‘Blended onderwijs is een blijvertje’

Ook in de toekomst zullen mbo-scholen gebruik blijven maken van afstandsonderwijs. ‘In zekere zin kunnen we de pandemie dankbaar zijn’, aldus Adnan Tekin van de MBO Raad.

Twee jaar onderwijs in coronatijd is bijzonder waardevol geweest voor de innovatie in het mbo. Dat stelt de MBO Raad in reactie op de evaluatie die minister Dijkgraaf liet uitvoeren naar het onderwijs tijdens de coronapandemie. Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad: ‘In zekere zin kunnen we de pandemie dankbaar zijn. De noodzaak om anders onderwijs te moeten geven, leidt nu tot een ruimte voor andere, flexibelere invulling van het mbo.’ Als voorbeelden noemt Tekin onder andere het loslaten van de strenge urennorm. En ook blended learning, een mix van fysiek en online onderwijs.

Innovatie

Scholen hebben tijdens de crisis andere vormen van onderwijs en begeleiding ontwikkeld, waaronder afstandsonderwijs. Nu de scholen weer zijn overgegaan op ‘gewoon’ onderwijs, is het volgens Tekin zaak te kijken naar wat behouden kan worden: ‘We zijn nauw betrokken bij de evaluatie van het onderwijs in crisistijd. En dat is ook terug te zien in de conclusies die de minister heeft gepubliceerd. Flexibilisering van de onderwijstijd, een stagepact en kaders voor blended onderwijs komen echt voort uit de ervaringen die we hebben opgedaan tijdens de pandemie.’ Tijdens de evaluatie heeft de MBO Raad aangedrongen om juist op deze thema’s de innovatie van het mbo te steunen. ‘We zijn blij dat de minister daarnaar heeft geluisterd. We kijken ernaar uit deze thema’s met het ministerie, het bedrijfsleven, studenten- en werknemersorganisaties verder uit te werken.’

Kritiek

Niet iedereen binnen het mbo is overtuigd van de meerwaarde van blended onderwijs. Zo eisen de studenten strenge randvoorwaarden. De Tweede Kamer sprak eerder in een motie uit dat scholen slechts bij hoge uitzondering online onderwijs zouden mogen verzorgen. In reactie daarop heeft minister Van Engelshoven in december 2021 aangekondigd een afwegingskader te ontwikkelen op basis waarvan scholen kunnen bepalen of afstandsonderwijs een nuttige aanvulling kan zijn. Haar opvolger, Robbert Dijkgraaf, heeft gezegd binnenkort dit afwegingskader te presenteren.

Lees ook: JOB: online onderwijs alleen onder strenge voorwaarden