MBO Raad en SURF: samen tegen cyberaanvallen

Om het mbo beter bestand te maken tegen cyberaanvallen, gaan de MBO Raad en SURF nauw samenwerken. Daartoe hebben ze op 9 juni een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Scholen zijn kwetsbaar voor cyberaanvallen. Recent hebben onder andere de universiteit van Maastricht en het ROC Mondriaan (Den Haag) hier mee te maken gehad. Het ministerie van Onderwijs heeft de brancheorganisaties in het onderwijs daarom gevraagd om met een plan van aanpak te komen om de digitale weerbaarheid van de onderwijsinstellingen te verhogen. De mbo-sector heeft ervoor gekozen dit centraal te organiseren in de vorm van het Programma Cyberveiligheid mbo. Hiervoor is vanuit het ministerie voor de komende vijf jaar een subsidie beschikbaar gesteld van 24 miljoen euro.

Overeenkomst

Bij de uitvoering van het programma gaat de MBO Raad nauw samenwerken met SURF, een samenwerkingsverband van Nederlandse scholen en onderzoeksinstituten. Op 9 juni tekenden Martijn Timmer van MBO Digitaal en Hans Louwhoff van SURF de overeenkomst. Door de krachten te bundelen hopen de mbo-scholen – en andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de sector – nog beter cyberweerbaar te worden.