MBO Raad: ‘Kwaliteit onderwijs in het geding’

De MBO Raad wil dat mbo-scholen meer ruimte krijgen om het onderwijs aan te passen aan de corona-crisis. Scholen zouden bijvoorbeeld meer stages op school moeten kunnen organiseren.

De kwaliteit van het mbo-onderwijs staat onder druk. Online onderwijs is bij praktische opleidingen niet goed mogelijk en het stagetekort loopt verder op. Volgens Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, is het de vraag of de scholen de afspraken over onderwijskwaliteit wel kunnen naleven. ‘We zakken door het ijs’, zegt Tekin in dagblad Trouw.

Drastische ingrepen

Om de kwaliteit van het onderwijs te behouden zijn volgens de MBO Raad ‘drastische ingrepen’ nodig. In Trouw doet Tekin een aantal suggesties. Zo zouden stagiairs op zaterdag kunnen werken en zouden scholen de ruimte moeten krijgen om stageplaatsen te delen. Ook denkt Tekin aan tijdelijke stagebroedplaatsen in leegstaande evenementenhallen. Verder zouden studenten die vertraging oplopen financieel gecompenseerd moeten worden, bijvoorbeeld door lagere inschrijfgelden.

Servicedocument

Volgens de MBO Raad vindt er op dit moment overleg plaats met het ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie over de ruimte die scholen moeten krijgen. De afspraken worden vastgelegd in een nieuw servicedocument. Cruciaal is, aldus de MBO Raad, dat scholen binnen de wet meer keuzemogelijkheden krijgen om het onderwijs aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

Inspectie

Onlangs maakte de Onderwijsinspectie bekend te werken aan een manier waarop de kwaliteit van het afstandsonderwijs bewaakt kan worden. ‘Ook afstandsonderwijs moet van goede kwaliteit zijn’, aldus de Onderwijsinspectie. De inspectie denkt bijvoorbeeld aan observaties van digitale lessen. De eerste toezichtinstrumenten zouden in december klaar moeten zijn.