MBO Raad: maak haast met nieuwe bestuursvormen

De MBO Raad roept de politiek op haast te maken met het mogelijk maken van nieuwe bestuursvormen in het mbo. Als bekend is welke eisen gesteld worden aan bestuursvormen als de gemeenschap van mbo-colleges kunnen de scholen vooruit.

In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs toont de MBO Raad zich positief over de beleidsbrief Een responsief mbo voor hoogwaardig vakmanschap die minister Bussemaker in september naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De MBO Raad herkent in deze brief veel van de eigen voorstellen, zoals die gedaan zijn in het Manifest ‘Het mbo in 2025’. Dit geldt bijvoorbeeld voor het voorstel om de diverse mbo-niveaus nieuwe namen te geven.

Certificaten
Kritischer is de MBO Raad over het voorstel dat niet bekostigde scholen delen van opleidingen kunnen gaan aanbieden die dan tot een certificaat leiden. De optelsom van losse certificaten is niet per se het equivalent van een regulier diploma, zo waarschuwt de Raad.

Kleinschalig mbo
De MBO Raad is blij dat scholen meer mogelijkheden krijgen om kleinschalig onderwijs aan te bieden binnen één grotere juridische entiteit. Opties als de gemeenschap van mbo-colleges of de samenwerkingsschool zouden echter niet moeten worden voorgeschreven door de overheid, maar als opties gezien moeten worden. Scholen moeten de vrijheid behouden zelf passende keuzes te maken voor de inrichting van hun organisatie.

Op 11 november vindt er in de Tweede Kamer van 14.00 tot 18.00 uur een Algemeen Overleg plaats over de toekomstplannen voor het mbo.