MBO Raad: ‘Scholen gaan gegevens voor register niet leveren’

Volgens Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, gaan scholen niet de noodzakelijke gegevens voor het lerarenregister leveren. De MBO Raad pleit voor een algehele heroverweging van het register.

De MBO Raad reageert op de brief van minister Slob over de rol van de Onderwijscoöperatie bij het lerarenregister. In die brief geeft Slob aan dat hij ondanks de problemen met de Onderwijscoöperatie nog steeds koerst op openstelling van het register per 1 augustus 2018. Voor die datum moeten scholen de gegevens van hun leraren aanleveren aan DUO. Volgens Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, gaan de mbo-scholen dit niet doen: ‘De scholen vinden het gezien alle ontwikkelingen niet langer verantwoord om privacygevoelige gegevens van docenten te gaan leveren.’

Vacuüm
De brief van minister Slob is een reactie op het bericht dat het bestuur van de Onderwijscoöperatie de ondersteuning van het lerarenregister teruggeeft aan de minister. Het Lerarenparlement wordt nu losgekoppeld van de Onderwijscoöperatie. Heerts: ‘Daarmee is het bestuurlijk vacuüm waar de MBO Raad met de PO-Raad en VO-raad afgelopen najaar in een gezamenlijke brief al op wees, compleet. Bovendien is het draagvlak voor dit overheidsregister niet alleen onder docenten maar ook onder hun werkgevers nu helemaal weg.’

Rol voor werkgevers
De MBO Raad pleit voor een algehele heroverweging van het lerarenregister. ‘Wat de MBO Raad betreft, hoort een representatieve beroepsgroep eigenaar te zijn van een lerarenregister en is voor het welslagen van een lerarenregister serieuze betrokkenheid van werkgevers cruciaal,’ aldus Heerts.

Foto Shody Careman