MBO Raad: studenten één dag per week naar school

Geef mbo-scholen de ruimte om vanaf 2 maart studenten één dag per week naar school te laten komen. Niet alleen om les te krijgen, maar ook om samen sociale activiteiten te ondernemen. Daarvoor pleit de MBO Raad in een open brief aan het kabinet.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat jongeren veel last hebben van een gebrek aan sociale interactie met leeftijdsgenoten. Om die reden pleit Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, voor een gedeeltelijke openstelling van de mbo-scholen vanaf 2 maart. Dagelijks zouden de scholen dan 20% van de studenten mogen ontvangen. Op die manier zouden studenten één dag in de week naar school kunnen komen.

Ontmoeten

Op school zouden ze niet alleen les moeten krijgen, maar vooral ook elkaar moeten ontmoeten. In de open brief beschrijft Adnan Tekin waarom het belangrijk is dat studenten weer naar school kunnen gaan: ‘Niet enkel om les op school te kunnen opschalen, maar juíst ook om sociale bubbels te creëren. Concreet betekent dit dat iedere mbo-student 1 dag in de week naar school zou kunnen. In het dagprogramma leggen de mbo-scholen dan de nadruk op andere (sociale) activiteiten dan onderwijs alleen.’

Veilige omgeving

Volgens Tekin hebben de mbo-scholen eerder bewezen een veilige omgeving voor studenten en docenten te kunnen organiseren. Vanaf 2 maart zou de situatie van mei 2020 kunnen terugkeren, met afspraken over tijdvakken waarbinnen studenten welkom zijn, het beperken van reisbewegingen en een goede afstemming met de veiligheidsregio’s.

Lees de open brief van Adnan Tekin