MBO Raad: waardering, maar ook zorgen over regeerakkoord

De MBO Raad reageert ‘positief kritisch’ op het deze week gepresenteerde regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. De vereniging van mbo-scholen wil constructief meedenken over de plannen van het nieuwe kabinet, maar voorziet ook de nodige knelpunten.

De zorgen van de MBO Raad richten zich onder andere op de blijvende onzekerheid over het rekenen in het mbo. Volgens het regeerakkoord moet het rekenonderwijs in het mbo ‘beroepsgericht’ worden. De rekenlessen moeten dus worden aangepast aan het beroep waarvoor de school opleidt. Maar volgens Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, is alweer een andere aanpak rond rekenen voor scholen ‘niet te volgen’. Ook plaatst Heerts vraagtekens bij het voornemen de cascadebekostiging te vervangen. Deze vorm van bekostiging, waarbij de rijksbijdrage afneemt naarmate de student langer op school zit, is pas in 2015 ingevoerd.

Vmbo
Fundamenteler is de kritiek van de MBO Raad op het voornemen om vmbo-scholen de mogelijkheid te geven jongeren op te leiden tot een mbo-diploma op niveau 1 of 2. Volgens Ton Heerts is goede samenwerking tussen vmbo en mbo belangrijk, maar moeten de twee onderwijsvormen goed van elkaar onderscheiden blijven. Heerts: ‘Voor een goede overgang van vmbo naar het mbo is niet een generieke verlenging van het vmbo de oplossing, maar een nog intensievere samenwerking tussen vmbo en mbo in de regio.’

Certificaten
In het verlengde hiervan plaatst de MBO Raad ook vraagtekens bij het idee om scholen de mogelijkheid te geven jongeren die hun mbo-diploma niet halen een deelcertificaat te geven. Volgens Heerts staat dit haaks op de opdracht van het mbo om diplomagericht op te leiden. Ondanks dit soort zorgen is Heerts optimistisch gestemd over het regeerakkoord: ‘We stropen de mouwen op om met de diverse ministeries aan de slag te gaan. Het mbo kan en wil veel betekenen. Laten we beginnen met constructief mee te denken.’ Ook de MBO Raad heeft dus: vertrouwen in de toekomst.

Lees ook: Nieuw kabinet: veel experimenten voor het mbo