MBO Raad waarschuwt voor valse diploma’s

De MBO Raad roept werkgevers op waakzaam te zijn voor valse diploma’s. ‘We krijgen steeds vaker signalen dat valse mbo-diploma’s circuleren’, zegt voorzitter Ton Heerts. Bij twijfel biedt het diplomaregister van DUO uitkomst.

Volgens Heerts worden scholen regelmatig benaderd door werkgevers die de juistheid van een diploma betwijfelen. Soms blijkt er inderdaad sprake te zijn van een vervalsing. Ton Heerts: ‘De afgelopen maanden hebben we valse diploma’s gezien in de installatietechniek en de zorg. We adviseren scholen werkgevers te wijzen op het diplomaregister. En in voorkomende gevallen samen aangifte te doen van valsheid in geschrifte. Scholen zijn immers zelf ook slachtoffer van de vervalsingen.’

Noodklok

Heerts acht het van groot belang de noodklok te luiden. ‘Een mbo-diploma staat voor gedegen vakkennis. In deze tijd van grote tekorten zijn goede vakmensen een schaars goed. Werkgevers moeten er op kunnen rekenen dat de werknemers die ze aannemen over de juiste vaardigheden beschikken. Een mbo-diploma garandeert dat.’ Volgens Heerts zijn de valse diploma’s soms moeilijk van echt te onderscheiden zijn: ‘Papier, logo, alles lijkt te kloppen. De vervalsingen zijn gewoon te koop via websites.’

Diplomaregister

Werkgevers kunnen bij twijfel een diplomabewijs aan de werknemer vragen. De werknemer kan dit bewijs krijgen via het diplomaregister van DUO. In 2018 gebeurde dit ruim een half miljoen keer en in 2019 zijn nu al meer dan 800.000 diploma’s gedownload. Vraag altijd om zo’n kopie, is de boodschap van Heerts aan werkgevers: ‘Beter een keer teveel dan te weinig.’

Werkgevers kunnen voor meer informatie terecht bij het diplomaregister van DUO.