Mbo-scholen mogen meer samenwerken

Minister Bussemaker van Onderwijs wil het voor mbo-scholen makkelijker maken om gezamenlijk opleidingen aan te bieden. Kostbare opleidingen kunnen zo behouden blijven.

Scholen hebben de opdracht een breed en toegankelijk onderwijsaanbod in de regio in stand te houden. Met het oog op de verwachte krimp van het aantal mbo-studenten, kunnen opleidingen onder druk komen te staan. Het ‘samenwerkingscollege’, al aangekondigd in de brief Een responsief mbo voor hoogwaardig vakmanschap, kan in zo’n geval een oplossing zijn.

Krimp
Naar verwachting zijn er in 2030 13 procent minder mbo-leerlingen dan nu. In regio’s als Zuid-Limburg en Oost-Groningen is die daling waarschijnlijk nog groter. Mbo-scholen zullen zich daarom steeds vaker gedwongen voelen om te zoeken naar manieren om opleidingen in stand te houden. Samen opleidingen aanbieden is hier een oplossing voor. ‘Met name dure, technische studies staan onder druk’, laat Bussemaker weten. ‘Als we daar nu geen oplossingen voor bedenken, is de kans groot dat dit onderwijs in de krimpregio’s verdwijnt.’

Innovatie
Op dit moment is het onderwijsstelsel nog onvoldoende op samenwerking ingericht, omdat wettelijk slechts één school verantwoordelijk kan worden gehouden voor de studenten en het aangeboden onderwijs. Het wetsvoorstel is bedoeld om hier verandering in te brengen, zodat de betrokken scholen een gedeelde verantwoordelijkheid dragen, die is vastgelegd in een overeenkomst. Met samenwerkingscolleges kunnen scholen niet alleen de daling van het aantal studenten het hoofd bieden, ze bieden ook een kans op innovatie. ‘Samenwerkingscolleges dragen niet alleen bij aan een stabiel en uitgebreid studieaanbod in gebieden waar het aantal mbo-studenten afneemt’, stelt minister Bussemaker. ‘Door krachten en kennis te bundelen kunnen mbo-scholen ook bijdragen aan innovatie in het onderwijs. Samenwerken voor studenten levert veel meer op dan concurreren om de studenten.’

‘Alleenrecht’
Om te voorkomen dat kleine studierichtingen in de toekomst verdwijnen, wil de minister bij uiterste noodzaak een ‘alleenrecht’ kunnen geven aan een instelling. Deze mag de opleiding dan gedurende vijf jaar als enige in Nederland aanbieden. Als dat financieel niet haalbaar blijkt voor de school, is een extra bekostiging door het ministerie mogelijk. De bedoeling van het alleenrecht is om instellingen te motiveren de specialistische opleidingen actief te blijven aanbieden.

Lees hier het wetsvoorstel samenwerkingscollege dat voor internetconsultatie is vrijgegeven.