Mbo-verpleegkundige wordt apart beroep

Zorg (mbo)

Twee beroepsprofielen voor verpleegkundigen: als het aan de Stuurgroep ‘Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging’ ligt, is het een kwestie van tijd. Opleiding en werkervaring bepalen straks of je een mbo- of hbo-verpleegkundige bent. En hoe je in het BIG-register ingeschreven staat.

In de huidige situatie lopen de twee profielen en opleidingsniveaus door elkaar. Dat zorgt voor verwarring. Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat er een duidelijker onderscheid komt, onder meer om beter in te kunnen spelen op veranderingen in de zorg zoals het groeiend aantal ouderen en chronisch zieken met een complexe zorgvraag en co-morbiditeit.
Het rapport van de stuurgroep – dat op 13 januari door voorzitter Doekle Terpstra aan de minister wordt aangeboden – geeft dus gehoor aan de wens van de minister. Het rapport bevat niet alleen de nieuwe, aangescherpte beroepsprofielen voor verzorgenden, mbo-verpleegkundigen en hbo-verpleegkundigen, maar ook een overgangsregeling voor de huidige ‘zittende’ verpleegkundigen.

Onderscheid
De nieuwe beroepsprofielen moeten het onderscheid tussen verschillende groepen verpleegkundigen voor eens en altijd duidelijk maken, zegt Terpstra in het vakblad Nursing. ‘En door dat in de Wet BIG te doen, wordt duidelijk dat er twee beroepsgroepen zijn met ieder hun eigen beroepstitel, deskundigheidsgebied, bevoegdheden, bekwaamheden en opleidingsniveau.’ De verwachting is dat vanaf 2020 de eerste verpleegkundigen volgens de nieuwe beroepsprofielen zijn opgeleid. Voor deze groep geldt dus dat het behaalde beroepsdiploma bepaalt tot welke beroepsgroep zij behoren en hoe zij dus in het BIG-register staan. ‘De beide beroepen hebben onderscheidende herregistratie eisen,’ legt Terpstra uit. ‘Ben je eenmaal als hbo- of mbo-verpleegkundige geregistreerd, dan moet je iedere zoveel jaar aantonen dat je functioneert op dat bepaalde gebied.’

Kansen voor mbo’ers
Voor de huidige ‘zittende’ verpleegkundigen wil de stuurgroep dat ze voorlopig gewoon – net als nu het geval is – als ‘verpleegkundige’ in het BIG-register blijven staan. Zij krijgen vervolgens tot 2024 de kans om te opteren voor één van de twee nieuwe beroepen. Dat betekent dus dat mbo’ers ook de kans krijgen om zich voor 2024 klaar te maken voor registratie als hbo-verpleegkundige. Terpstra: ‘Tegelijkertijd moet een zittende hbo’er ervoor zorgen dat ze in 2024 ook daadwerkelijk op het niveau zit dat van de nieuwe hbo’er gevraagd wordt.’ Hóe en of het voor zittende mbo- en inservice-opgeleide verpleegkundigen mogelijk wordt om ook zonder een initieel hbo-diploma als hbo-verpleegkundige geregistreerd te worden, wordt nog nader onderzocht.

De zorgkundige
In 2012 presenteerde de commissie-Meurs al een eerste versie van de beroepsprofielen. Die riep nogal wat discussie op. Vooral de titel ‘zorgkundige’ die door de commissie was bedacht voor een combinatie tussen mbo-verpleegkundige en verzorgende, zat velen dwars. Het zou een ‘degradatie’ zijn voor het vak van verpleegkundige. Over de nieuwe naamgeving van de beroepen kan Terpstra nog niets zeggen, maar hij benadrukt dat de waarde en professionaliteit van de mbo-verpleegkundige in het nieuwe beroepsprofiel intact worden gelaten. ‘De veranderingen zitten ‘m vooral in het verzwaren van het profiel van de hbo-verpleegkundige, om tegemoet te komen aan de steeds complexer wordende zorg.’

Geplaatst op 13 december 2015 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Terugblik