Medewerkers mbo-scholen behoorlijk tevreden

Medewerkers van mbo-scholen zijn behoorlijk tevreden over hun werk: ze geven gemiddeld een kleine 7. Dat is een van de uitkomsten van een grootschalig tevredenheidsonderzoek dat onder medewerkers in het mbo is uitgevoerd.

Aan het onderzoek namen bijna 25.000 medewerkers, verdeeld over 55 scholen, deel. In het onderzoek werden vragen gesteld over zaken als werkdruk, werkomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden.

Zinvol werk
De mbo-medewerkers zijn over het algemeen van mening dat zij zinvol werk doen (score van 8,0). Zij hebben ook veel ruimte om bezig te zijn met persoonlijke verbetering (8,1). Ook op de stelling ‘Ik heb plezier in mijn werk’ wordt met een cijfer van 7,6 goed gescoord.

Beloning
De medewerkers van de mbo-scholen zijn minder tevreden over de arbeidsomstandigheden (5,6), de mbo-instelling als organisatie en de beloning (5,9). De MBO Raad, opdrachtgever van het onderzoek, wijst er wel op dat de enquête is uitgevoerd voordat de nieuwe cao werd afgesloten.

Topsheets
Er zijn grote verschillen tussen de diverse mbo-scholen. Opvallend is de gemiddeld hoge score van de vakscholen. De algemene resultaten zijn opgenomen in het sectorrapport. Op deze pagina zijn de resultaten per school zichtbaar in zogenaamde topsheets.