Mediacampus in Hilversum groeit

De Hilversum Media Campus, een netwerk van bedrijven, scholen en overheden, neemt steeds concretere vormen aan. ROC van Amsterdam is een van de partners.

Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar gekwalificeerd personeel, hebben bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden in Hilversum de handen ineengeslagen. De Hilversum Media Campus is een groeiend netwerk van mediabedrijven, opleidingen en overheden in het gebied tussen Amsterdam en Utrecht. Binnen de Campus werken de partners aan nieuwe manieren van opleiden en talentontwikkeling. Door co-creatie en kennisdeling kan de technisch-creatieve sector in Nederland een voortrekker in Europa worden.

Verbinding
Tijdens een netwerkbijeenkomst bij Beeld en Geluid werden de ‘BenG-Labs’ geopend. Dit zijn ruimtes in het gebouw van Beeld en Geluid waar studenten, onderwijs- en mediaprofessionals gebruik van maken. De labruimtes worden gebruikt als proeftuin voor nieuwe ontwikkelingen in media en ict. Tevens werd het nieuwe logo van de Hilversum Media Campus gepresenteerd. Het logo verbeeldt de verbinding tussen onderwijs, mediabedrijven, overheid en gebruikers.

Mediapact
Tijdens de bijeenkomst werd kort stilgestaan bij de activiteiten van de Hilversum Media Campus in 2014. Zo werd in juni het MediaPact ondertekend en zijn er een aantal praktische oplossingen bedacht om het groeiend tekort aan mediapersoneel met toekomstbestendige vaardigheden een halt toe te roepen. In het afgelopen jaar sloten zich steeds meer organisaties aan bij de Hilversum Media Campus. Een aantal van hen zijn de Gemeente Hilversum, ROC van Amsterdam, Angry Bytes, RTL, Beeld en Geluid, NOS, HKU, HU en iMMovator.

LogoHilversumMediaCampus