Meer geld mbo-scholen naar docenten

Scholen besteden een steeds groter percentage van de begroting aan docenten en andere onderwijsgevenden. De kosten voor directie en management nemen af. Dat blijkt uit de nieuwste editie van de benchmark van de MBO Raad.

Elk jaar presenteert de MBO Raad in een openbare benchmark gegevens over het studiesucces en de financiële positie van mbo-scholen. De nieuwe benchmark, die betrekking heeft op het jaar 2017, geeft wat de financiën betreft een wisselend beeld. Over het geheel is de financiële positie van de scholen goed, maar ruim twintig van de ongeveer zestig scholen maakten in 2017 verlies. Het aantal scholen dat voor het tweede achtereenvolgende jaar verlies maakt is toegenomen van 4 (2016) naar vijftien. Er is één school die nu al zes jaar op rij een tekort heeft.

Financieel gezond
Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, is tevreden over het financiële beeld: ‘Uit deze benchmark blijkt dat de scholen heel steady zijn in hun prestaties. Ze zijn over het algemeen financieel gezond. Dat stelt ze in staat om goed kwalitatief onderwijs te bieden aan studenten en goed werkgeverschap te bieden aan de docenten en andere werknemers.’

Personeelskosten
Scholen besteden een steeds groter deel van de begroting aan personeelskosten. Dit percentage is gestegen van 70,5% (2016) naar 71,6% in 2017. Binnen die personeelskosten gaat een stijgend percentage naar docenten en andere onderwijsgevenden. Het percentage kosten voor directie en management is gedaald van 3,6% (2015) naar 3,5% (2016) en 3.4% in 2017.

Doorstroom
Ook het onderdeel ‘studiesucces’ van de benchmark laat mooie cijfers zien. Zo is het percentage studenten dat een diploma haalt licht gestegen van 74,3 naar 74,8%. Dit betekent overigens ook dat nog steeds ruim 25% van de studenten de school verlaat zonder diploma. De directe doorstroom naar het hbo is in absolute aantallen flink gestegen van ruim 23.000 in 2016 naar ruim 26.000 in 2017. Procentueel is de stijging minder groot, omdat het aantal mbo-4 studenten stevig groeit.

Lees hier het onderdeel studiesucces van de benchmark en hier het onderdeel Financiën.