Meer geld voor onderwijsroute inburgering

Gemeenten ontvangen de komende jaren extra geld om trajecten in het kader van de onderwijsroute voor inburgeraars in te kopen. Het kabinet houdt vast aan een private uitvoering van de onderwijsroute.

Dat blijkt uit de stukken die op Prinsjesdag bekend zijn geworden. De onderwijsroute is bedoeld als opstap voor inburgeraars die van plan zijn om later een reguliere opleiding op bijvoorbeeld een mbo-school te gaan volgen. Het is een taak van gemeenten om deze trajecten in te kopen. Bij aanbestedingstrajecten kunnen zowel publieke als private aanbieders meedingen. Deze aanbestedingen lopen niet in alle regio’s soepel. Volgens de MBO Raad komt dat doordat gemeenten structureel te weinig geld ontvangen voor het inkopen van de onderwijsroute. Ook pleit de brancheorganisatie van mbo-scholen voor een publieke uitvoering van deze taak. Op die manier kunnen mbo-scholen langjarig investeren in het verbeteren van de onderwijstrajecten.

Meer geld

Uit de Prinsjesdagstukken blijkt nu dat de komende jaren gemeenten meer geld krijgen voor de onderwijsroute. Op basis van adviezen van onder andere Ernst & Young gaat het kabinet nu uit van een gemiddelde prijs van 17.000 euro voor een traject. Aanvankelijk ging het Rijk uit van een gemiddelde prijs van 12.000 euro. Het extra geld wordt deels betaald door het ministerie van Sociale Zaken, dat verantwoordelijk is voor inburgering. Ook het ministerie van Onderwijs draagt bij aan de financiering. Het gaat om een sigaar uit eigen doos: om de hogere prijs mogelijk te maken is de bekostiging van mbo-scholen in de jaren 2026-2029 verlaagd met 6 miljoen euro per jaar.

Regio’s

Met de extra middelen moeten gemeenten beter in staat zijn trajecten voor de onderwijsroute in te kopen. Uit onderzoek is gebleken dat in sommige regio’s de aanbestedingen mislukt zijn. Met het hogere gemiddelde budget kan het ook voor mbo-scholen aantrekkelijk zijn mee te dingen naar deze trajecten. De doorstroom naar reguliere mbo-opleidingen kan hierdoor gestimuleerd worden. Minister van Gennip is blij met de gevonden oplossing: ‘Ik ben blij met de inzet van het kabinet om de onderwijsroute langdurig financieel zeker te stellen. Hiermee maken we de kansen van jonge nieuwkomers groter. Dat is niet alleen goed voor de nieuwkomers zelf, maar ook voor de samenleving en de arbeidsmarkt als geheel.’

Lees hier de brief van minister Van Gennip over het extra geld voor de onderwijsroute

Lees ook: MBO Raad wil structurele financiering onderwijsroute