Troonrede: aandacht voor mbo

De Troonrede had dit jaar de nodige aandacht voor het onderwerp onderwijs.

De koning wees in het bijzonder op het belang van beroepsonderwijs. Zo vermeldde hij dat de ov-kaart voor alle mbo’ers beschikbaar komt. Volgens de regering wordt de komende tijd flink geïnvesteerd in meerdere onderwijssectoren. Bij het beroepsonderwijs staat ‘werken aan vakmanschap’ centraal: ‘met veel aandacht voor de leraar zelf, maar bijvoorbeeld ook door een eigentijds meester-gezelsysteem in het mbo te ontwikkelen’. De gehele Troonrede is hier te lezen.

Trends in beeld
De Onderwijsbegroting bevat verder veel informatie over alle voorgenomen plannen op het gebied van het mbo, zoals de kwaliteitsafspraken en het excellentieprogramma. Tegelijkertijd is veel statistische informatie vrijgegeven.

Werkloosheid van gediplomeerde mbo'ers klein

Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat het aantal mbo’ers dat werkloos is, verder is gegroeid. In 2013 was zo’n 17 procent van de mbo-afgestudeerden (bol) anderhalf jaar na de afronding van de studie nog werkzoekend. Vijf jaar geleden was dat percentage slechts 5 procent. Jongeren die een bbl-opleiding hebben afgerond, zijn logischerwijs veel minder vaak werkloos. Dat, en veel meer, is te lezen in de monitor ‘Trends in beeld‘, die op Prinsjesdag beschikbaar is gekomen. Voor het onderwijs levert de monitor een schat aan informatie op.