Meer stages en leerbanen beschikbaar

In een toenemend aantal sectoren zijn voldoende stages beschikbaar. Ook daalt het aantal bbl-overeenkomsten niet meer. Dat blijkt uit de nieuwe SBB-Barometer.

Het aantal stageovereenkomsten in het mbo (BOL) is het afgelopen halfjaar met 18% gestegen tot 136.000. De groei is groot in sectoren als mobiliteit, transport, logistiek, maritiem, ict en creatieve industrie. Toch is het aanbod stageplaatsen in de sectoren transport, logistiek, handel, techniek en bouw niet groot genoeg. Ook in de sectoren zorg & welzijn en ict zijn nog te weinig stages en leerbanen beschikbaar.

Economie
De toename van het aantal sectoren met voldoende stages en leerbanen wordt vooral veroorzaakt door de aantrekkende economie. Maar ook een gering aantal studenten in verhouding tot het aanbod op de stagemarkt kan een rol spelen, zoals in financiële dienstverlening, teelt en veehouderij.

Zorg en welzijn
Voor studenten in de zorg is het op alle niveaus moeilijk om een stage of leerbaan te vinden. Het aantal studenten op niveau 4 is de afgelopen jaren harder gegroeid dan het aanbod van stages en leerbanen. Het aantal studenten welzijn blijft dalen. Ondanks deze daling blijft het vinden van een stage of leerbaan moeizaam.

Automatisering
De SBB-Barometer concludeert ook dat verdergaande automatisering voor een afname van werkzaamheden zorgt, vooral op de lagere mbo-niveaus. Dit veroorzaakt een krapte aan beschikbare stageplaatsen bij de ondersteunende administratieve beroepen.

Lees hier de volledige SBB-barometer.