Tweede Kamer steunt kleine mbo-scholen

Minister Bussemaker betreurt het dat het ROC van Flevoland voortijdig een advies van de Commissie Macrodoelmatigheid heeft gepubliceerd. Ze roept de scholen op gezamenlijk in overleg te gaan. Ondertussen spreekt de Tweede Kamer in een motie steun uit voor kleine mbo-scholen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Bussemaker: ‘Ik betreur dat ROC van Flevoland afgelopen week voortijdige, onvolledig en eenzijdige berichtgeving over het genoemde advies van de CMMBO heeft uitgebracht. Daarmee doet zich het risico voor dat de verhouding met ROC TOP verder onder druk wordt gezet. Ik heb het ROC Flevoland gevraagd om het bericht op hun website te corrigeren. Inmiddels heb ik begrepen dat ROC van Flevoland, ROC TOP en ROC van Amsterdam met elkaar het overleg gaan voeren over afstemming van het opleidingsaanbod in Almere en in Amsterdam; dit is ook wat de CMMBO adviseert.’

Steun
ROC TOP-woordvoerder Peter van Leeuwen is blij met de support van Bussemaker: ‘Een betere medestander kun je niet hebben. Het is natuurlijk al langer duidelijk dat de minister voorstander is van kleinschalige mbo-opleidingen. Wij zijn dat ook en daarom zijn wij het ook niet eens met de stellingname van de commissie dat er geen plek in Almere zou zijn voor een kleinschaliger mbo. Gelukkig is dat slechts een advies. Daarom snap ik ook niet dat ROC Flevoland dat advies klakkeloos heeft gepubliceerd. Dat was tegen alle afspraken in.’

Motie
In de brief gaat Bussemaker ook in op de motie die Anne-Wil Lucas eind maart heeft ingediend. In die motie wordt het standpunt ingenomen dat kleinere mbo-scholen die goed functioneren hun opleidingen moeten kunnen blijven aanbieden. De minister vraagt de motie aan te houden tot zij heeft kunnen reageren op de casus Almere. Uiterlijk 31 mei zal zij een reactie naar de Kamer sturen. De Tweede Kamer neemt het advies echter niet over. Indiener van de motie Lucas bracht de motie op de eerste dag na het mei-reces in stemming en met succes: de motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Het gewraakte persbericht met de titel ‘Geen ruimte voor ROC TOP in Almere’ is overigens nog steeds te vinden op de website van het ROC van Flevoland