Minister Dijkgraaf wil urennorm mbo aanpassen

Minister Dijkgraaf wil de regels voor onderwijstijd in het mbo wijzigen. De ervaringen tijdens de corona-pandemie hebben duidelijk gemaakt dat meer flexibiliteit rond de urennorm gewenst is.

Dijkgraaf komt tot dit voornemen op basis van een uitgebreide evaluatie van het onderwijs tijdens de corona-pandemie. In opdracht van het ministerie van Onderwijs heeft onderzoeksbureau Berenschot deze evaluatie uitgevoerd. De onderzoekers hebben bekeken hoe de scholen zijn omgegaan met de ruimte die zij tijdelijk kregen bij de vormgeving van het onderwijs. Daarbij hebben zij ook onderzocht in hoeverre de extra ruimte ook na de pandemie behouden zou kunnen blijven.

Urennorm

Tijdens de pandemie kregen de scholen meer ruimte om flexibel om te gaan met de urennorm. Door de corona-beperkingen hebben de scholen minder uren begeleide onderwijstijd kunnen verzorgen. Aan de andere kant ontstond er meer ruimte voor individuele begeleiding en maatwerk. De scholen hebben de nadrukkelijke wens om deze ruimte voor flexibiliteit ook na de pandemie vast te houden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Dijkgraaf deze wens te willen honoreren: ‘Ik vind het belangrijk dat het gesprek binnen instellingen minder gaat over het voldoen aan vaste urennormen en meer over de manier waarop studenten het beste de benodigde competenties, kennis en vaardigheden kunnen opdoen.’

Vertrouwen

Volgens Dijkgraaf hebben de mbo-scholen tijdens de pandemie laten zien dat zij goed omgaan met de geboden ruimte. Binnen veel scholen hebben docenten een professionele dialoog gevoerd over onderwijskwaliteit en de urennorm. Dit geeft de minister vertrouwen dat scholen ook in de toekomst goed met deze ruimte zullen omgaan. Hij kondigt daarom aan dat hij een wetsvoorstel zal maken met een aangepaste urennorm.

Online onderwijs

Een ander onderwerp dat veel aandacht krijgt in de evaluatie is het online onderwijs. De ervaringen hiermee zijn wisselend. Veel bestuurders en docenten willen in de toekomst naar een mix van fysiek en online onderwijs. Uit het onderzoek van Berenschot blijkt echter dat veel mbo-studenten graag volledig terug willen naar fysiek onderwijs. Waar in het hoger onderwijs ongeveer een kwart van de studenten 100% fysiek onderwijs wil, is in het mbo de helft van de studenten hier voorstander van. In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft Dijkgraaf dat hij de opvatting van de scholen deelt dat digitaal onderwijs een bijdrage kan leveren aan verbetering van de onderwijskwaliteit. Met name online video’s en online begeleiding kunnen van meerwaarde zijn. De minister komt binnenkort met een afwegingskader voor een goede verhouding tussen online en fysiek onderwijs.

Lees hier het rapport van Berenschot

Lees ook: Minister wil ‘afwegingskader’ voor online onderwijs