Minister houdt vast aan bindend studieadvies in mbo

Minister Van Engelshoven ziet geen kans het bindend studieadvies in het mbo te schrappen. ‘Ik kan de wet niet zomaar opzij zetten.’

Minister Ingrid van Engelshoven houdt voorlopig vast aan het in de wet vastgelegde bindend studieadvies in het mbo. Een oproep van de Tweede Kamer om vanwege de coronacrisis de norm voor het verplichte studieadvies aan te passen, legt zij naast zich neer. Tijdens een debat met de Onderwijscommissie van de Tweede Kamer betoogde zij dat het bindend studieadvies pas zeer recent in het mbo is ingevoerd. De eerste adviezen zijn pas in het jaar 2019 gegeven. Later dit jaar verschijnt een evaluatie van de eerste ervaringen met het bindend advies. Volgens de minister is dat het moment om de effecten ervan te beoordelen.

Spoedwet

‘Ik kan de wet niet zomaar opzij zetten’, betoogde Van Engelshoven. Kamerleden probeerden op verschillende manieren de minister op andere gedachten te brengen. Zo vroeg Paul van Meenen (D66) of het niet mogelijk is het ‘bindende’ element van het advies los te laten: ‘Voer wel het goede gesprek, maar maak het advies niet bindend’. Niels van den Berge (GroenLinks) suggereerde zelfs om via een spoedwet het bindend studieadvies in het mbo te schrappen. De minister wees echter alle voorstellen af. Volgens haar is er ook grotendeels sprake van een theoretische discussie: ‘Ik heb niet de indruk dat het studieadvies op dit moment voor mbo-scholen de grootste zorg is. Het is geen dringend probleem. ’ De minister gaf ook aan dat zij de stellige overtuiging heeft dat de meeste mbo-scholen onder de huidige omstandigheden prudent met het advies omgaan. In het Servicedocument voor de mbo-aanpak van het coronavirus is scholen geadviseerd rekening te houden met studievertraging door corona.

Hoger onderwijs

In het hbo wordt dit studiejaar geen bindend studieadvies afgegeven. De universiteiten maakten donderdag 14 januari bekend dit jaar de norm voor het advies te versoepelen. Studenten hoeven minder studiepunten te behalen om een positief advies te krijgen.

Lees ook: Scholen twijfelen aan nut bindend studieadvies