Minister stelt ruim 400 keuzedelen vast

Conform planning heeft minister Bussemaker vandaag ruim 400 keuzedelen formeel vastgesteld. Scholen kunnen deze keuzedelen vanaf het komende schooljaar aanbieden.

Vanaf het komende schooljaar bestaat iedere mbo-opleiding uit drie delen: een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Het keuzedeel is een soort vrije ruimte. Aanvankelijk was het de bedoeling dat scholen met het keuzedeel de ruimte kregen om, in samenspraak met het regionale bedrijfsleven, een eigen invulling te geven aan een deel van het onderwijs. In de uiteindelijke uitwerking moeten de scholen de keuzedelen voorleggen aan de Toetsingskamer (ondergebracht bij S-BB). Uiteindelijk stelt de minister na advies van de Toetsingskamer de keuzedelen vast. Dit is nu dus voor het eerst gebeurd.

Flexibel
Het is de bedoeling dat scholen met de keuzedelen sneller kunnen inspelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. Keuzedelen nemen circa 15 procent van opleiding in beslag. Voor elke opleiding zijn er nu voldoende keuzedelen. Naast de ruim 400 vastgestelde keuzedelen zijn er nog zo’n 200 in ontwikkeling. Deze laatste worden naar verwachting in juli 2016 ter vaststelling aan de minister aangeboden. Leerlingen moeten examen doen in het keuzedeel, maar tot 2018 telt de uitslag nog niet mee voor het examen.

Zie hier de volledige lijst met vastgestelde keuzedelen.