Ministerie onderzoekt waarde onderwijsovereenkomst

Het ministerie laat op korte termijn nader onderzoek doen naar de waarde van de onderwijsovereenkomst in het mbo. Minister Bussemaker wil de administratieve lasten voor scholen tot een minimum beperken.

Dat schrijft minister Bussemaker – ze is nog enkele dagen in functie – in antwoord op Kamervragen van Zihni Özdil (GroenLinks). Omdat in een recent rapport van de VU al uitgebreid ingegaan wordt op de achtergronden van de onderwijsovereenkomst in het mbo, kan het ministeriële onderzoek zich richten op de kernvraag: kan de onderwijsovereenkomst worden afgeschaft zonder de rechtspositie van de student te verslechteren?

‘Wegstuurcontract’
Uit het rapport ‘De waarde van de onderwijsovereenkomst’ blijkt dat de overeenkomst op dit moment geen inhoudelijke meerwaarde heeft voor student of school. Minister Bussemaker wil onderzoeken of deze conclusie juist is. Overigens zien de opstellers van het VU-rapport nog mogelijkheden om de onderwijsovereenkomst wel meerwaarde te geven. Kamerleden als Özdil pleiten echter voor het afschaffen van de overeenkomst: zij zien deze vooral als een ‘wegstuurcontract’.

Lees ook: Onderwijsovereenkomst is vooral administratieve last