Ministerie ontwikkelt toekomstvisie op mbo

In 2030 vindt het beroepsonderwijs plaats in regionale innovatiecentra. Er bestaan geen schooljaren en geen diploma’s meer. Er is een nieuw verdienmodel en concurrentie is niet meer nodig. Ziedaar de contouren van een door het ministerie ontwikkelde toekomstvisie op het mbo.

Het ministerie van Onderwijs is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een nieuwe strategische visie op het mbo. Aanleiding hiervoor vormen ontwikkelingen als krimp en de behoefte aan flexibel onderwijs. In een co-creatieproces met vertegenwoordigers van scholen, bedrijven en overheden zijn eind 2019 de contouren vastgesteld van deze toekomstvisie. De centrale vraag hierbij: ‘Hoe zorgen wij voor een toegankelijk, toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs in iedere regio in 2030?’

Regionaal ecosysteem

Volgens de toekomstvisie hebben de huidige 65 mbo-scholen zich omgevormd tot regionale centra voor innovatie en beroepsonderwijs (CIB). Binnen die centra werken scholen (vmbo, mbo en hbo) nauw samen met bedrijven en overheden. Op basis van een regionale vitaliteitsagenda ontwikkelen de centra nieuwe curricula.

Individuele leerwegen

Op de CIB-campussen stellen studenten zelf hun leerweg samen. Door in een eigen tempo certificaten en verklaringen te stapelen kwalificeren zij zich voor de arbeidsmarkt. Schooljaren en diploma’s bestaan niet meer. In een ‘individueel diplomaregister’ is terug te vinden welke kennis en vaardigheden studenten hebben verzameld. Leerbegeleiders en loopbaancoaches ondersteunen studenten bij het samenstellen van hun leerweg.

Geen concurrentie

In het nieuwe onderwijsmodel is er geen noodzaak meer bij scholen om te concurreren. De financiering vindt regionaal plaats. In het nieuwe ‘verdienmodel’ speelt ook leven lang ontwikkelen een rol. Werknemers hebben de beschikking over een persoonlijk ontwikkelbudget, waarmee zij aanvullende scholing inkopen bij de regionale centra.

Contouren

De nieuwe visie schetst de contouren van de toekomstvisie. Het ministerie wil deze visie de komende tijd verder invullen aanscherpen. Iedereen is van harte uitgenodigd een bijdrage hieraan te leveren.

Lees hier de strategische visie in wording