Ministerie wil samenwerking tussen publieke en private scholen

Met een nieuwe subsidieregeling wil het ministerie van Onderwijs stimuleren dat mbo-scholen meer gaan samenwerken met het private onderwijs. Met de subsidie kunnen publiek en privaat onderwijs samen een onderwijsaanbod ontwikkelen voor werkenden en werkzoekenden.

Het ministerie van Onderwijs lanceert een nieuwe subsidieregeling: ‘Flexibel mbo voor volwassenen’. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moeten publieke en private scholen een samenwerkingsverband aangaan. Gezamenlijk kunnen zij met de subsidie een aantrekkelijk onderwijsaanbod ontwikkelen, dat aansluit bij de vraag in de regio. Met name in tekortsectoren als de zorg, de bouw en de techniek is er veel behoefte aan flexibele onderwijstrajecten. Volgens minister Van Engelshoven zijn er voor mbo-scholen goede mogelijkheden om een grotere rol te spelen bij leven lang ontwikkelen: ‘Met deze subsidie kunnen mbo-scholen zorgen voor een betere aansluiting op de behoefte van werkenden of werkzoekende volwassenen voor bij- en omscholing. Ook de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wordt hierdoor verkleind.’

Regio

Bij het ontwikkelen van het opleidingsaanbod kunnen scholen nauw samenwerken met bedrijven in de regio. Andere logische partners zijn lokale overheden, werkbedrijven en het UWV. Samenwerkingsverbanden kunnen tot en met 2022 subsidie aanvragen. In eerste instantie is een bedrag van 20 miljoen euro beschikbaar. Scholen kunnen de subsidie gebruiken om een onderwijsprogramma te ontwikkelen, maar ook om deelnemers te werven of om docenten bij te scholen. Het plan voor de subsidieregeling wordt ondersteund door de organisatie van private scholen (de NRTO), de MBO Raad en brancheorganisaties als Bouwend Nederland en Techniek Nederland.