Misbruik studiefinanciering in mbo?

Leerlingen die zich inschrijven bij een mbo-school, louter om op die manier studiefinanciering te krijgen. Volgens de gemeente Rotterdam komt dit regelmatig voor. Minister Bussemaker laat onderzoek doen.

Jongeren die zich inschrijven op een mbo-school hebben recht op studiefinanciering. In sommige gevallen kunnen zij maandelijks ruim 800 euro op hun rekening krijgen. Lessen hoeven ze daarvoor niet te volgen. Ze moeten het geld later wel terugbetalen als ze hun opleiding niet afronden. Volgens de NOS, die zich baseert op gesprekken met mbo-scholieren op het Albeda College in Rotterdam, komt de truc veelvuldig voor. ‘Ook al moet je het later terugbetalen als je je diploma niet haalt, op korte termijn voelt het voor sommigen als gratis geld’, vertelt een mbo-student.

Kleinschalig
Onderwijswethouder Hugo de Jonge reageert kritisch op het bericht: ‘Dit deugt niet. Studiefinanciering is niet bedoeld als een hang-maar-op-de-bank-financiering.’ Of dit ook in andere steden speelt is onduidelijk. Scholen als ROC Top in Amsterdam en ROC Ter AA in Helmond stellen dat het bij hen zelden voorkomt omdat ze tamelijk kleinschalig zijn.

Terugbetalen
Minister Jet Bussemaker laat uitzoeken hoeveel mbo-scholieren daadwerkelijk op deze manier misbruik maken van de studiefinanciering. Volgens haar kunnen jongeren zich op deze manier in de nesten werken: ‘Je hebt straks geen diploma maar wel een schuld, die je moet terugbetalen.’ Wie zijn diploma niet haalt binnen tien jaar, moet de genoten studiefinanciering terugbetalen.