Monitor keuzedelen van start

Het ministerie van Onderwijs roept alle mbo-scholen op om mee te doen aan de Monitor Keuzedelen. Centrale vraag: werken de keuzedelen in de praktijk?

Vanaf augustus 2016 bieden alle mbo-scholen keuzedelen aan in startende opleidingen. Omdat het werken met keuzedelen nieuw is, wil het ministerie goed volgen hoe dit in de praktijk bevalt. Dragen de keuzedelen daadwerkelijk bij aan flexibel onderwijs? Lukt het om maatwerk te leveren voor studenten? Hebben studenten inderdaad wat te kiezen? Om antwoorden op deze vragen te kunnen geven, start het ministerie van Onderwijs een monitor keuzedelen. Hierin worden alle ontwikkelingen rond keuzedelen op de voet gevolgd. De verzamelde informatie wordt gebruikt voor een geanonimiseerde rapportage.

Nulmeting
Op dit moment vindt al een nulmeting plaats onder mbo-scholen. Vervolgens wordt in oktober 2016 de eerste uitvraag bij scholen gedaan. De eerste rapportage wordt begin 2017 verwacht. Het ministerie wil graag dat zoveel mogelijk scholen meedoen aan de monitor. In een brief aan de scholen vraagt Inge Vossenaar, directeur MBO bij het ministerie van Onderwijs, de scholen mee te doen aan de monitor: ‘Ik vraag met vertrouwen om uw medewerking aan de monitor. De monitor stelt ons in staat om gezamenlijk de ontwikkeling van keuzedelen te volgen en de ervaringen en uitkomsten te gebruiken voor een goede en zorgvuldige inzet van keuzedelen en een succesvolle invoering van de herziene kwalificatiestructuur.’

IHKS-ambassadeurs kunnen zich hier aanmelden voor de Monitor Keuzedelen.

Lees ook het artikel Scholen worstelen met keuzedelen