Naar een meestertitel in het mbo?

Eén van de manieren om als mbo-school aan excellentie te werken is de herintroductie van de meestertitel. Over de mogelijkheden hiervan organiseert de MBO Academie een voorlichtingsbijeenkomst.

Alle mbo-scholen krijgen de kans om de komende jaren extra aandacht te besteden aan excellentie in het mbo. Het ministerie stelt hier een extra budget van zo’n € 25 miljoen per jaar voor beschikbaar. Scholen die hiervoor in aanmerking willen komen, moeten een excellentieplan indienen. De deadline hiervoor is eind april. Kijk hier voor meer informatie over de excellentieplannen.

Meester
Eén van de mogelijkheden om aan excellentie te werken, betreft de meester-gezel route. Hierbij zullen scholen altijd moeten samenwerken met branches. Vanuit de branches is hiervoor zeker belangstelling. Over de kansen die een meestertitel voor het mbo betekent organiseert de MBO Academie op donderdag 2 april twee voorlichtingsbijeenkomsten. Klik hier voor meer informatie.