Nader onderzoek naar misbruik studiebeurs

De Rotterdamse mbo-scholen gaan nader onderzoek doen naar de vermeende fraude met studiefinanciering door leerlingen. Ook minister Bussemaker van Onderwijs verdiept zich in de kwestie.

Volgens de NOS, die zich op anonieme bronnen beroept, vindt de fraude op aanzienlijke schaal plaats in Rotterdam. Eén van de redenen daarvoor zou zijn het strenge beleid van de gemeente Rotterdam: jongeren werken of gaan naar school, een bijstandsuitkering zit er voor jongeren onder de 27 jaar niet in. Dit landelijke beleid wordt in Rotterdam sinds enkele jaren tamelijk consequent uitgevoerd. Hierdoor komen ook jongeren op het mbo terecht die hier eigenlijk niet voor geschikt zijn. ‘Je ziet leerlingen met schulden, psychische problemen en een laag IQ’, zegt een voormalige leidinggevende op het Albeda College.

Onderzoek
Van grootschalige fraude is volgens Ron Kooren, voorzitter van het Albeda College, niets bekend. Hij spreekt over ‘een enkele melding’. Kooren laat intern onderzoek doen om de omvang van het probleem in beeld te krijgen. Ook Zadkine, de andere mbo-school in Rotterdam, laat de kwestie onderzoeken. Leefbaar Rotterdam, de grootste fractie in de gemeenteraad, wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar het vermeende misbruik. Wethouder Hugo de Jonge wacht echter eerst de onderzoeken van de mbo-scholen zelf af.

Weinig signalen
Volgens Rien van Tilburg, plaatsvervangend voorzitter van de MBO Raad, zijn er elders in het land weinig signalen over leerlingen die misbruik maken van de studiefinanciering. Van Tilburg zegt dat hij het onderzoek dat minister Bussemaker heeft aangekondigd wil afwachten.

Versterkte handhaving
Misbruik van studiefinanciering komt overigens niet alleen in het mbo voor. Het ministerie van Onderwijs werkt sinds 2014 met een versterkte handhaving als het gaat om fraude met de studiebeurs. Het gaat dan vooral om studenten (universiteit, hogeschool) die leningen niet terugbetalen. De aanpak bestaat vooral uit meer voorlichting over de regels en meer controle.