Nationaal Programma Onderwijs: meer dan inhalen achterstanden

Het Nationaal Programma Onderwijs moet niet alleen leiden tot het inlopen van achterstanden, maar ook tot een duurzame ‘renovatie’ van het onderwijs. Scholen kunnen bij de besteding van de extra middelen kiezen uit een keuzelijst met effectieve acties.

Het ministerie van Onderwijs heeft met de sectorraden nadere afspraken gemaakt over de besteding van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs. Hoofddoelstelling van het bestuursakkoord is het inhalen van studieachterstanden. Scholen kunnen het geld bijvoorbeeld inzetten voor inhaalprogramma’s, extra begeleiding en het aanpakken van de stageproblematiek.

Welzijn

Naast de aanpak van studievertraging kunnen scholen het geld ook besteden aan maatregelen die het welzijn van studenten bevorderen. Als voorbeelden worden genoemd het versterken van het contact tussen docenten en studenten en het ontwikkelen van informatiemateriaal over sociaal-emotioneel welzijn. De MBO Raad is blij met deze aandacht voor welzijn. Voorzitter Adnan Tekin: ‘Studeren is een sociaal proces. Wij hebben vanaf het begin van de coronacrisis aandacht gevraagd voor de emotionele impact van leren op afstand. Met dit bestuursakkoord kunnen scholen echt werk maken van studentenwelzijn.’

Plan

Het is de bedoeling dat iedere school een plan maakt voor de besteding van de middelen. Daarbij kan de school gebruikmaken van een keuzelijst met acties die bewezen effectief zijn of waarvan de effectiviteit ‘zeer waarschijnlijk’ is. Op de lijst zijn uiteenlopende acties te vinden. Het gaat bijvoorbeeld om het investeren in een goede intake van nieuwe studenten, het aanbieden van extra begeleiding en het organiseren van extra toetsmomenten. De keuzelijst met acties is geordend naar thema’s. Voor het mbo zijn vier thema’s relevant: de doorstroom mbo-hbo, stages, jeugdwerkloosheid en studentenwelzijn.

Schouders eronder

Voor het mbo en het hoger onderwijs is in totaal de komende twee jaar zo’n 2,7 miljard euro beschikbaar. Al eerder was bekend dat een groot deel van deze middelen wordt besteed aan een halvering van het lesgeld, de verlenging van de OV-studentenkaart en de compensatie voor groeiende studentenaantallen. Voor het inlopen van achterstanden en het welzijn van studenten in het mbo is ruim 200 miljoen euro beschikbaar. Studenten en docenten praten mee over de hoofdlijnen van de inzet. Adnan Tekin is optimistisch: ‘Met deze plannen kunnen we als mbo-sector de schouders eronder zetten!’

Lees hier de brief over de nadere uitwerking van het Nationaal Programma Onderwijs. Bekijk ook de website van het Nationaal Programma.

Lees ook: Nationaal Programma Onderwijs wil perspectief bieden