Nationale ‘Maker Faire’ gaat voorlopig niet door

Het was een sympathiek voorstel, het organiseren van een nationale Maker Faire om het belang van techniek te onderstrepen. Maar voorlopig gaat het niet door.

En dat terwijl de Tweede Kamer toch een slordige 500.000 euro beschikbaar had gesteld voor de te organiseren beurs. Het idee was eerder opgeworpen door de bewindslieden van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief stond te lezen: ‘Er wordt momenteel door Platform Bèta Techniek i.s.m. de ministeries van OCW en EZ gewerkt aan de organisatie van een nationale Science & Maker Fair in Nederland in 2015, naar het voorbeeld van de Science Fair en de Makers Fair die jaarlijks plaatsvindt in de tuinen van het Witte Huis.’

Subsidieregeling
Om een en ander te realiseren werd zelfs een kwartiermaker aangesteld die de beurs moest organiseren. Maar het is niet gelukt om dit in 2016 van de grond te krijgen. En of het ooit gaat lukken, is nog maar de vraag. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Bussemaker nu dat ze ‘na consultatie van partijen uit het onderwijs en de makersbeweging’ werkt aan een ‘subsidieregeling’ voor een makersevenement voor het onderwijs. ‘Naar verwachting zal de publicatie van deze regeling in het voorjaar van 2017 zijn. Als er een goed voorstel ingediend wordt, kan het evenement tussen de zomer van 2017 en najaar van 2018 plaatsvinden.’ We wachten het af…

Lees ook: In 2016 ‘Maker Faire’ in Nederland