Nederlanders negatiever beeld van mbo dan andere Europeanen

Nederlanders hebben een negatievere kijk op beroepsonderwijs dan andere Europeanen. Dit blijkt uit een enquête onder 35.000 Europeanen. Ook scoort Nederland lager dan andere landen op tevredenheid onder mbo-afgestudeerden.

Nederlanders hebben een negatiever beeld van het mbo dan in de rest van Europa. Van de Nederlandse ondervraagden geeft aan dat ze mbo opleidingen als negatief zien in de Cedefop enquête European public opinion survey on vocational education and training. Met dit percentage belandt Nederland op de derde plaats van landen met de minst positieve houding tegenover het mbo binnen de Europese Unie. Het rapport suggereert dat deze negatieve houding te maken kan hebben met een tekort aan voorlichting over het mbo, maar dit kan niet bewezen worden op basis van de beschikbare data.

Matige tevredenheid
Nederland valt ook onder de groep landen waar de minste tevredenheid bestaat over de vaardigheden van mbo-afgestudeerden. Met 86% tevredenheid onder mbo-afgestudeerden scoort Nederland het laagst. Bulgarije, Malta en het VK behoren landen waar afgestudeerden het meest tevreden zijn (96%). Ook wordt in Nederland de kwaliteit van lesgeven als minder goed ervaren, in verhouding tot de meningen in andere EU-lidstaten. Toch is het grootste deel van de respondenten positief over hun professionele carrière, zowel vanuit het gerichte beroepsopleidingen (84%) als vanuit de algemene opleidingen (85%).

Europese houding tegenover beroepsonderwijs
Over het algemeen heeft het mbo een positief imago in Europa en is de tevredenheid over leeruitkomsten groter onder mbo-afgestudeerden dan bij algemeen opgeleiden. Met name als het gaat om de voorbereiding op de arbeidsmarkt hebben mbo-opleidingen een positief beeld. 60% van de mbo-afgestudeerden vindt sneller een baan dan algemeen opgeleiden, maar dit is niet altijd een goed betaalde of gewaardeerde baan, blijkt uit het rapport. Dit komt grotendeels door het lage aanzien waar het mbo mee kampt, vergeleken met algemene opleidingen. Het mbo wordt vaak nog steeds gezien als tweede keus.

Over het rapport
De Europese organisatie voor beroepsonderwijs, Cedefop, heeft meer dan 35.000 interviews afgenomen bij EU-burgers om de algemene houding tegenover beroepsopleidingen in Europa te meten. Het volledige rapport is hier te vinden.