Deltion: aandacht voor Nedersaksisch in het burgerschapsonderwijs

Burgerschapsonderwijs kan ook betrekking hebben op de regionale cultuur. Het Deltion College (Zwolle) gaat lessen aanbieden in de Nedersaksische taal en cultuur.

Studenten van het Deltion College kunnen zich voortaan verdiepen in de eigen streektaal. De Overijsselacademie, het lokale kenniscentrum voor de regionale geschiedenis, heeft een lespakket ‘Nedersaksisch’ ontwikkeld speciaal voor het mbo. Scholen kunnen dit pakket gebruiken bij hun lessen burgerschap. Het Nedersaksisch is een streektaal die in grote delen van Oost-Nederland en Duitsland gesproken wordt.

Erfgoed

Het lespakket gaat primair over de regionale taal, cultuur en geschiedenis. Uiteraard is er naast de streekcultuur ook aandacht voor het samenleven in een multiculturele samenleving. Volgens Albert Bartelds van de Overijsselacademie is kennis van de regionale geschiedenis belangrijk: ‘Door te weten wie we zijn en waar we vandaan komen, worden we ons bewust van ons cultureel en immaterieel erfgoed en leren we het heden begrijpen’. Volgens Bartelds kan het lespakket helpen een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen: ‘We maken studenten bewust van de plek waar ze vandaan komen, waar ze leven en wonen. Het doel is hiermee de band met de leefomgeving te versterken en daarmee ook een gevoel van eigenwaarde.’

Dna

Volgens Cornelis Kapitein (Deltion College) past het lespakket prima binnen het burgerschapsonderwijs. ‘Veel van onze mbo-klassen hebben een multiculturele samenstelling. De ervaring leert dat deze lessen aansluiten bij alle jongeren uit de diverse culturen. De jongeren ervaren de waarde, overeenkomsten en verschillen van de diverse talen en culturen in de klas. Daarom vinden we het belangrijk om ze te vertellen over de kracht van de regionale Nedersaksische taal en cultuur. Het is een cultuur die nog steeds voelbaar is in de regio. Het is ons dna, ons erfgoed dat leeft en verbindt.’