Netwerk ‘Excellentie in het mbo’ in voorbereiding

Mbo-scholen die de laatste tijd actief zijn met excellentieprogramma’s bundelen de krachten. Door kennis uit te wisselen kunnen de programma’s aan waarde winnen.

Op 1 november organiseerden het ROC Midden Nederland, het Rijn IJssel College en het West Brabant College, in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en de Universiteit van Utrecht, een werkconferentie over excellentie in het mbo. Ongeveer zeventig belangstellenden uit het hele land verzamelden zich om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Presentaties van docenten en studenten gaven een beeld van wat er allemaal in het land gebeurt rond excellentie.

Niveau 4
Dagvoorzitter Ron Weerheijm van de Hogeschool Rotterdam gaf in zijn inleiding aan dat het bij excellentie gaat om studenten die meer kunnen en willen. Vrijwel alle aanwezigen richten zich bij de excellentieprogramma’s op leerlingen op niveau 4, maar er zijn ook scholen die excellentie op andere niveaus aanbieden.

Studenten
Tijdens de werkconferentie bleek er een grote behoefte te zijn aan uitwisseling van ervaringen en ideeën. In deelsessies kwamen de ervaringen van onder andere de vakscholen HMC en Mediacollege Amsterdam aan de orde. In de presentatie van het roc Midden Nederland werd de hoofdrol gespeeld door de aanwezige studenten (zie foto).

Verduurzaming
Het is de bedoeling dat het niet bij één bijeenkomst blijft. Organisatoren en aanwezigen hebben de ambitie om tot een landelijk netwerk voor excellentie in het mbo te komen. Belangrijk is immers dat excellentie een duurzame plek binnen het mbo verwerft. Een volgende bijeenkomst is al gepland en zal plaatsvinden op het roc Rijn IJssel.

Lees ook: Excellentie: de eerste ervaringen van vakscholen