Netwerk Katapult groeit door naar 21.000 bedrijven

Het aantal bedrijven dat participeert in een publiek-private samenwerking met het beroepsonderwijs is gestegen van 12.000 in 2021 tot 21.000 bedrijven in 2023. Het netwerk Katapult ziet nog mogelijkheden voor verdere groei.

Het netwerk Katapult is in 2017 opgericht als los samenwerkingsverband van scholen en bedrijven die participeren in de Centra voor Innovatief Vakmanschap. In 2017 waren bij dit samenwerkingsverband zo’n 6.000 bedrijven (werkgevers) betrokken. Het was de ambitie om tot 2025 door te groeien naar zo’n 20.000 bedrijven. Deze doelstelling is nu al behaald: zo’n 21.000 bedrijven participeren nu.

Impact

Volgens een impactmeting profiteren bijna 135.000 studenten van de nauwe samenwerking tussen scholen en bedrijven. Pieter Moerman, oprichter van het Katapult-netwerk, ziet dat er mede door de tekorten op de arbeidsmarkt veel aandacht is voor vakmanschap: ‘Onderwijs en bedrijfsleven vinden elkaar steeds beter met als doel op een andere manier vorm te geven aan leren, werken en innoveren. Niet alleen is het netwerk gegroeid maar we zien dat er ook grote stappen zijn gezet in de kwaliteit en het bereik.’

Talkshow

De resultaten van de impactmeting, uitgevoerd door Katapult zelf, werden bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse Katapultdag. De dag werd geopend door Robert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, samen met Nicolas Schmit, Eurocommissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten, en Gaby Allard van het ROC van Amsterdam. In een talkshow benadrukten zij het belang van praktisch opgeleiden en de samenwerking tussen scholen en werkgevers.

Groeifonds

Katapult heeft de ambitie de komende jaren verder door te groeien, met name ook in het mkb. Vanuit het Nationaal Groeifonds hebben vijftien samenwerkingsverbanden subsidie ontvangen. Hierdoor moet het aantal betrokken mkb-bedrijven groeien van 10.000 naar 30.000. Het aantal bereikte studenten zou dan moeten groeien van 42.000 naar 152.000.

Bekijk hier de impactanalyse

Lees ook: Katapult: nieuw netwerk voor scholen en bedrijven