Nieuwe cao mbo nu echt definitief

Docenten en ander onderwijspersoneel in het mbo hebben definitief een nieuwe cao. De achterbannen van de onderhandelende partijen hebben ingestemd met het vorige maand al bereikte onderhandelaarsakkoord.

Twee weken geleden werd het akkoord al bekend. Met het bereikte akkoord kwam toen een einde aan onderhandelingen die maar liefst anderhalf jaar duurden. De vakbonden en de werkgeversorganisatie legden het akkoord vervolgens met een positief advies voor aan hun leden. Die hebben nu dus hun instemming gegeven waardoor de cao definitief is.

AOb
Uit bijeenkomsten en een online ledenpeiling bleek dat AOb-leden tevreden zijn met het akkoord. In de peiling, die is ingevuld door bijna duizend AOb-leden, zegt gemiddeld 88 procent van de leden achter het akkoord te staan. Leidinggevenden zijn relatief het minst tevreden (85 procent), instructeurs het meest (95 procent). De leden vragen maken zich zorgen over de sluipende downgrading van onderwijsteams: de praktijk dat er steeds meer LB-docenten worden aangesteld in plaats van LC-docenten. ‘Het grootste deel van de docenten zit inmiddels in schaal LB”, zegt Tamar van Gelder van de AOb. ‘Dat is een zorgelijke ontwikkeling, zeker gezien de grote concurrentie op de arbeidsmarkt. Het werken in het mbo wordt daardoor minder aantrekkelijk.’

Details
In het akkoord staat onder meer dat de werknemers in het mbo er tot 1 juli 2020 in totaal structureel 4,9% op vooruitgaan. Daarnaast ontvangen zij in oktober 2018, januari 2019 en januari 2020 een eenmalige uitkering. Naast het extra loon is er in de nieuwe cao veel aandacht voor werkdruk. Ook zijn afspraken gemaakt over flexibilisering. De afspraken gaan voor bijna twee jaar gelden voor circa 55.000 medewerkers.

Lees ook: Nieuwe cao mbo: meer loon, minder werkdruk