Nieuw kabinet wil verlengde kwalificatieplicht

Jongeren zonder diploma op minimaal mbo niveau 2 hebben, moeten tot hun 21e op school blijven. Dat voornemen heeft het nieuwe kabinet.

Tot dit moment geldt er in Nederland voor alle jongeren tot 16 jaar een leerplicht. Jongeren die nog geen startkwalificatie hebben – een havo, vwo of mbo-2 diploma – moeten tot hun achttiende verjaardag naar school. Deze kwalificatieplicht wil het nieuwe kabinet nu uitbreiden met drie jaar. Jongeren zonder diploma zouden dan tot hun 21e verjaardag naar school moeten.

Initiatiefvoorstel
Er zijn al langer plannen voor het verlengen van de kwalificatieplicht. De Kamerleden Michel Rog (CDA) en Tanja Jadnanansing (PvdA) kwamen drie jaar geleden zelfs met een initiatiefwetsvoorstel hiervoor. Vanuit het kabinet is altijd betoogd dat dit juridisch niet haalbaar is. Het nieuwe kabinet lijkt echter alsnog dit voorstel te willen invoeren.

Uitlekken
Met uitzondering van het extra geld voor leraren in het basisonderwijs is er op het gebied van onderwijs nog weinig aan kabinetsplannen uitgelekt. Naar verwachting zet het kabinet voor het mbo in grote lijnen de koers van het laatste kabinet voort. Thema’s die aan de orde zijn: meer nadruk op de regio, meer aandacht voor macrodoelmatigheid en meer mogelijkheden voor flexibele vormen van onderwijs (modularisering).

Lees ook: Jonge schoolverlaters vaak alsnog startkwalificatie