Nieuw kwalificatiedossier opleidingen zakelijke dienstverlening

Business Services: zo heet het nieuwe kwalificatiedossier waarmee scholen vanaf augustus 2022 hun opleidingen in zakelijke dienstverlening kunnen vormgeven. Een gemeenschappelijke basis biedt studenten een brede oriëntatie op economisch-administratieve beroepen.

Kwalificatiedossiers beschrijven de eisen waaraan een student moet voldoen om een mbo-diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma. Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan voor een beginnende beroepsbeoefenaar.

Veranderende arbeidsmarkt

Het nieuwe kwalificatiedossier Business Services is ontwikkeld in opdracht van de sectorkamer Zakelijke dienstverlening en veiligheid. Waarom was dat nodig? ‘Dit is het antwoord op de snel veranderende arbeidsmarkt’, zegt Michael Rosner, zelfstandig franchisenemer van Kubus Lelystad Zuid en lid van het marktsegment Financiële diensten. ‘De kracht van de sectorkamer is dat we als experts vanuit het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs samen nadenken over wat mbo-studenten moeten leren’, vervolgt Michael. ‘Vanzelfsprekend nemen we mee wat we persoonlijk zien in de praktijk, maar bovenal baseren we ons op de trendrapporten die SBB voortdurend actualiseert en andere gevalideerde bronnen.’

Automatisering

De vakman van tegenwoordig maakt dagelijks gebruik van automatisering. Big data in combinatie met kunstmatige intelligentie zorgt bijvoorbeeld voor actuelere informatie en het tijdig inschatten van risico’s zoals fraude. Accountants kunnen zo sneller financiële trends analyseren en in de financiële sector kunnen medewerkers sneller klanten helpen bij het afsluiten van verzekeringen. Verder ontstaat een doe-het-zelf samenleving. Dat burgers en bedrijven steeds meer zelf regelen via internet, vertaalt zich in een grotere behoefte aan maatwerk en persoonlijk advies. De vraag naar relatief eenvoudige dienstverlening neemt af, terwijl de vraag naar specialistische, complexe dienstverlening juist toeneemt. Wat er vervolgens toe leidt dat taalbeheersing en soft skills belangrijker worden.

Eén dossier

Wijnand Prins van het kenniscentrum voor financiële zorgverlening Anibus is lid van de sectorkamer van SBB. ‘De basisvraag was hoe we het economisch-administratieve beroepsonderwijs kwalitatief toekomstbestendig konden maken’, legt hij uit. ‘Daarom deelden we beelden met werkgevers, werknemers en onderwijs over de impact van maatschappelijke en technische ontwikkelingen op deze beroepen.’ De overlegpartners omarmen al snel het idee van één dossier. Wijnand: ‘De gemeenschappelijke basis biedt de student ruimte voor een bredere oriëntatie op economisch-administratieve beroepen. Bovendien verbetert het de doorstroom binnen het dossier van niveau 2 naar niveau 3 en 4 of zelfs het hbo.’

Nieuwe profielen

Door samenvoegingen telt het nieuwe kwalificatiedossier straks nog maar zes profielen. De voormalige profielen ‘medewerker (financiële) administratie’ en ‘medewerker secretariaat en receptie’ zijn bijvoorbeeld samengevoegd in het profiel ‘Assistant Business Services’. En aparte profielen voor ‘klantmedewerker bancaire diensten’, ‘klantmedewerker inkomensverzekeringen’ en ‘klantmedewerker vermogen’ worden allemaal samengevoegd in het profiel ‘Legal, Insurance & HR Services Specialist’. Voor de Engelse namen is gekozen omdat deze het beste aansluiten bij internationale standaarden.

Meer informatie over het nieuwe kwalificatiedossier is te krijgen via de servicedesk van SBB

Lees ook: Doorstroomfunctie economische opleidingen moet beter