Nipte steun voor reddingsplan roc Leiden

Een nipte meerderheid in de Tweede Kamer steunt het reddingsplan van minister Bussemaker voor roc Leiden. Na een ‘gecontroleerde ontmanteling’ kan er nog een klein roc Leiden blijven bestaan.

Tijdens de derde ronde van het debat over de toekomst van roc Leiden werden donderdagochtend diverse moties ingediend. De meest cruciale motie is die van Anne-Wil Lucas van de VVD. Deze motie roept de minister op geen financiële hulp meer te bieden aan de noodlijdende school. Volgens Lucas trekt de VVD een streep. Nu extra geld geven aan roc Leiden zou bestuurders een vrijbrief geven hun goddelijke gang te blijven gaan. Zij sprak over een lastige, maar nodige maatregel.

Geen meerderheid
De motie van de VVD krijgt vooralsnog alleen steun van PVV en CDA. Met zo’n 69 zetels is dat nog geen meerderheid in de Tweede Kamer. Meer steun lijkt er te zijn voor een motie van Paul van Meenen (D66) die oproept tot een gecontroleerde ontmanteling van het roc. Deze motie sluit nauw aan bij het plan dat minister Bussemaker donderdagochtend aan de Tweede Kamer stuurde. Volgens dit plan blijft roc Leiden niet als zelfstandige school bestaan en worden de opleidingen verdeeld over andere mbo-scholen. Roc Leiden zou als een kleine school in één gebouw met een specifiek aanbod kunnen blijven bestaan. Het grote voordeel van deze optie is volgens Bussemaker dat de continuïteit van onderwijs behouden blijft.

Stemming
Stemming over de moties vindt pas volgende week dinsdag plaats. Een poging van Lucas om de Kamer vandaag al te laten stemmen, kreeg alleen steun van PVV en CDA.