Nieuw pre-promotietraject voor mbo-professionals

In november 2023 start een nieuw pre-promotietraject voor mbo-professionals. Docenten met belangstelling voor onderzoek kunnen zich hiervoor aanmelden.

Het traject is bedoeld voor mbo-docenten die meer informatie willen krijgen over het doen van promotieonderzoek. Wat houdt promoveren in? Wat is ervoor nodig is en wat zou je willen onderzoeken? Het pre-promotietraject wordt georganiseerd door het lectoraat beroepsonderwijs van de Hogeschool Utrecht, het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO), de Open Universiteit Nederland en de Beroepsvereniging van opleiders in het mbo (bvmbo).

Onderzoekscultuur

Het pre-promotietraject is bedoeld om bij te dragen aan de onderzoekscultuur binnen het beroepsonderwijs. Promotieonderzoek past bij dit streven. Het traject helpt deelnemers te bepalen of een promotieonderzoek passend en haalbaar is. De uitkomst van het traject kan een aanvraag voor een promotieonderzoek zijn. Maar het kan ook zijn dat de deelnemer kiest voor een andere weg om verder te gaan met onderzoek, bijvoorbeeld om binnen een practoraat een rol te spelen bij het opzetten en uitvoeren van onderzoeksactiviteiten. Of om onderzoek te doen naar mogelijkheden om het eigen onderwijs te verstevigen.

Verkennen

Tijdens het traject verkennen de deelnemers samen wat promoveren inhoudt, frissen ze hun onderzoeksvaardigheden op, formuleren een onderzoeksvraag, stellen een onderzoeksplan op, bouwen aan een netwerk, schrijven een aanvraag voor een promotiebeurs of verkennen andere paden om hun promotie te financieren. Uit voorgaande jaren is gebleken dat het traject helpt om de belangstelling in onderzoek om te zetten tot een realistisch promotietraject. De kans op het verkrijgen van een promotiebeurs is daardoor groter.

Aanmelden

Docenten met belangstelling kunnen hier meer informatie vinden en zich aanmelden. Voor wie meer informatie wil is er op dinsdag 10 oktober van 16.00 tot 17.00 uur een online inloop. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar bart.kleinedeters@ecbo.nl.

Lees ook: Laat onderzoek aansluiten op de dagelijkse praktijk