Nieuw schooljaar met ‘MBO-talkshow’ geopend

‘Zonder voldoende vakmensen is het onmogelijk de energietransitie te realiseren. Zonder jullie zijn we nergens!’ Met die woorden opende Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, het nieuwe mbo-schooljaar.

De feestelijke opening van het schooljaar vond dit jaar plaats vanuit Hoogeveen. Welmoed Sijtsma, bekend als presentator van ‘Op1’, presenteerde een ‘mbo-talkshow’. Haar side-kick was niemand minder dan Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Jetten, zoon van een bevlogen mbo-docent, had een duidelijke boodschap. Nederland kan de noodzakelijke energietransitie alleen realiseren met voldoende vakmensen uit het mbo. In de richting van de mbo-docenten zei Jetten: ‘Jullie leiden de belangrijkste generatie op: de vakmensen die de komende jaren heel Nederland gaan verbouwen.’ Speciaal voor de techniekstudenten had Jetten ook een boodschap: ‘Hou vol, zoek een mooie stage en blijf je hele werkzame leven in deze branche actief.’

Diversiteit

Tijdens de talkshow werd diverse malen live geschakeld naar andere locaties, zoals het Nova College in Haarlem en Landstede in Zwolle. Docenten en studenten van diverse opleidingen maakten duidelijk allemaal op hun eigen manier actief te zijn met het thema duurzaamheid. In korte tijd kwamen sectoren als mode, bouw, installatietechniek en zelfs de circulaire landbouw aan de orde. De enorme diversiteit van het mbo werd zo duidelijk.

Brede vorming

Sijtsma en Jetten ontvingen in hun talkshow twee hoofdgasten: Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, en Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad. Op de vraag van Welmoed Sijtsma of het niet nodig is om meer jongeren technische opleidingen te laten volgen, antwoordde Tekin niet te willen tornen aan de vrije studiekeuze. Wel hoopt hij door betere voorlichting meer jongeren te interesseren voor tekortberoepen. Edith Hooge benadrukte dat het mbo niet alleen de opdracht heeft om studenten een vak te leren: ‘Het gaat niet alleen om training for the job. Ook de brede vorming is in het Nederlandse mbo belangrijk. ‘

Publieke opdracht

Het onderwerp ‘leven lang ontwikkelen’ kwam tijdens de talkshow tevens aan de orde. Volgens Adnan Tekin moet er in Nederland een permanente leercultuur groeien: iedere professional moet zich tijdens de loopbaan blijven ontwikkelen. Het kabinet stelt hiervoor jaarlijks 125 miljoen euro beschikbaar. Tekin hoopt dat de publieke mbo-scholen de opdracht krijgen deze middelen in te zetten: ‘Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht om cursussen te ontwikkelen voor werkenden. Maar we hebben dan ook een publieke opdracht nodig. Wil het kabinet dat wij werk maken van leven lang ontwikkelen, dan moet het kabinet belemmeringen wegnemen.’ Rob Jetten beloofde deze wens door te geven aan Robbert Dijkgraaf, de minister van Onderwijs.