Nieuw vakdiploma voor mbo 1 en 2

Jongeren die moeite hebben om een startkwalificatie te halen kunnen voortaan toch een diploma halen. Het ‘vakdiploma’, bedoeld voor jongeren die niet verder willen leren, is onderdeel van een revolutionair plan van aanpak van minister Bussemaker voor kwetsbare jongeren.

Doel van het plan is het bieden van kansen aan jongeren die moeite hebben een formeel mbo-diploma te behalen. Jaarlijks gaat het om vele duizenden jongeren. Met het vakdiploma breekt minister Bussemaker met het beleid om mbo-studenten minimaal een startkwalificatie (niveau 2) te laten halen.

Frustratie
Volgens Bussemaker is niveau 2 voor een deel van de jongeren te hoog gegrepen. Bijvoorbeeld doordat hun persoonlijke situatie dat niet mogelijk maakt. Dat leidt tot frustratie bij jongeren, ouders en docenten. Niet zelden leidt deze frustratie tot schooluitval en werkloosheid. Een doorbraak is volgens de bewindsvrouw noodzakelijk om te voorkomen dat een grote groep kwetsbare jongeren de aansluiting met de samenleving verliest.

Aanspreken op talenten
Jaarlijks loopt een groep van zo’n 30.000 jongeren het risico van school te gaan zonder diploma. Volgens Bussemaker verdient deze groep een aparte aanpak: ‘Deze jongeren hebben veel in hun mars, maar hebben in hun leven te vaak gehoord wat ze níet kunnen. Het heeft weinig zin om deze jongeren door dezelfde hoepel te laten springen als alle mbo-studenten. We moeten hen meer aanspreken op hun eigen talenten en hen opleiden voor een diploma dat laat zien wat zij in huis hebben.’ Met het vakdiploma leren de jongeren de vaardigheden die ze nodig hebben om een plek in te nemen op de arbeidsmarkt. Daarnaast krijgen ze taal- en rekenles, gericht op het werk dat ze gaan doen.

Recht op toelating
Om de jongeren een goede kans te bieden, introduceert minister Bussemaker voor leerlingen die schoolbaar en leerbaar zijn een ‘recht op toelating’. Scholen mogen jongeren dus niet zomaar weigeren. Verder wil Bussemaker extra investeren in de begeleiding van deze jongeren, ook bij hun overgang naar werk. Ook bedrijven moeten zich actiever inzetten voor deze groep. Om dat te stimuleren stelt Bussemaker het investeringsfonds open voor bedrijven die voor deze jongeren een passende plek op de arbeidsmarkt willen creëren.

Verplichte regionale samenwerking
Regionale afspraken moeten voorkomen dat jongeren tussen instellingen heen en weer worden geschoven. Daarom gaat Bussemaker mbo-scholen bij wet verplichten om regionaal samen te werken met gemeentes en de samenwerkingsverbanden van middelbare scholen. Minister Bussemaker wil met deze maatregelen voorkomen dat jongeren die kwetsbaar zijn tussen de wal en het schip belanden.