Nieuwe aanvraagronde leerweg bol/bbl

Vanaf 1 december kunnen scholen weer aanvragen indienen voor deelname aan het experiment ‘gecombineerde leerwegen bol-bbl’. Met dit experiment wil het ministerie van OCW scholen meer mogelijkheden geven om opleidingen aan te bieden met combinaties van werken en leren.

Bij de gecombineerde leerweg krijgen leerlingen eerst onderwijs binnen de school (bol) en gaan zij in het tweede deel van de opleiding voornamelijk aan de slag in een leerbedrijf (bbl). Zo kunnen zij extra kennis en vaardigheden aanleren voordat zij de werkvloer opgaan. Leerbedrijven krijgen op deze manier leerlingen binnen met meer kennis en vaardigheden. Het experiment duurt in totaal zes jaar en is mogelijk voor opleidingen op niveau 2, 3 en 4.

Voorwaarden
Een mbo-school moet aan een aantal voorwaarden voldoen om de experimentstatus te krijgen. Zo mag de school niet onder verscherpt toezicht staan. Ook moet de school bij de aanvraag van het experiment een samenwerkingsovereenkomst met een bedrijf toevoegen. Het leerbedrijf of opleidingsbedrijf garandeert daarin voldoende bbl-plekken. De MBO Raad adviseert de scholen om in de samenwerkingsovereenkomst ook duidelijke afspraken op te nemen voor het geval het leerbedrijf deze garantie niet nakomt. Als er voor de studenten geen vervangende marktconform betaalde praktijkplaats is, wordt in het uiterste geval het experiment stopgezet.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over de inhoud van het experiment kunt u vinden op de website van DUO. Daar vindt u ook het aanvraagformulier, een format voor een samenwerkingsovereenkomst en een overzicht van veel gestelde vragen. Let op: u kunt alleen aanvragen indienen die gebaseerd zijn op een herziene kwalificatie. Bij de eerste ronde (voorjaar 2015) zijn 22 aanvragen goedgekeurd.