Nieuwe cao mbo: loonstijging van ruim tien procent

De vakbonden en de scholen zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor het mbo. Het belangrijkste resultaat: een loonsverhoging van gemiddeld 10 procent tot 1 juni 2024.

Per 1 juli 2023 stijgen de lonen in het mbo met gemiddeld 7 procent. Per 1 januari 2024 komt er nog een extra salarisverhoging bij van 3 procent. Via een ingenieus systeem gaan de medewerkers in de lagere loonschalen er extra op vooruit: zij krijgen een loonstijging van soms meer dan 12%. Daarnaast krijgen alle medewerkers in augustus 2023 een eenmalige bruto-uitkering van 1.000 euro. Abhilash Sewgobind, onderhandelaar namens het CNV, is blij met het resultaat: ‘Meer dan 10 procent loonstijging voor met name de onderste loonschalen en een éénmalige uitkering van 1.000 euro. Een mooi akkoord dat voor de zomervakantie is gesloten.’ Ook AOb-bestuurder Henrik de Moel is in zijn sas: ‘Ik ben tevreden over de salarisafspraken’.

Carrièreperspectief

In het akkoord hebben de sociale partners geen nadere afspraken gemaakt over de zogenaamde salaris- of functiemix. Sinds jaar en dag willen de vakbonden dat meer docenten doorstromen naar de hogere salarisschalen LC en LD. Voorlopig houden de sociale partners vast aan de afspraak dat de verhouding tussen enerzijds docenten in schaal LB en docenten in de schalen LC en LD niet verslechtert in vergelijking met het basisjaar 2020. Het is de bedoeling dat scholen in het plan dat zij opstellen in het kader van de kwaliteitsafspraken concrete voornemens opnemen over de salarismix. De ondernemingsraad heeft bij dit kwaliteitsplan instemmingsrecht.

Stagevergoeding

In de cao hebben de onderhandelaars ook afspraken gemaakt over de stagevergoeding die studenten krijgen die op een mbo-school stage lopen. Iedere school gaat zorgen voor een regeling, waarbij stagiaires minimaal 250 euro per maand krijgen bij een fulltime stage. Deze vergoeding is gelijk voor alle studenten, ongeacht hun opleiding. Hiermee voldoet de MBO Raad, als werkgeversorganisatie,  aan de afspraak uit het Stagepact.

Startende docenten

Het akkoord bevat ook voornemens over de begeleiding van startende docenten. Scholen gaan met nieuwe docenten afspraken maken over een vermindering van het aantal lesuren of andere taken. De onderhandelaars zijn het erover eens dat startende docenten recht hebben op een goede inwerkperiode. Gezien de krappe arbeidsmarkt is het van groot belang dat jonge docenten met plezier werkzaam blijven in de sector.

Bekijk hier het onderhandelaarsakkoord. Naar verwachting stemmen de achterbannen binnenkort in met het akkoord. De actuele cao voor het mbo is makkelijk te doorzoeken via deze website

Lees ook: Vakbonden stoppen overleg over nieuwe cao