Nieuwe Onderwijs Pioniers gezocht

Onderwijs Pioniers, een programma van de Onderwijscoöperatie en Kennisland, is een nieuwe ronde gestart om ook het komende schooljaar mbo-docenten de ruimte te geven hun goede ideeën over de ontwikkeling van hun vakuit te voeren. Aanmelden kan tot 6 april.

Als leraar heb je veel ideeën over wat er beter kan op school. Maar het is niet altijd even makkelijk om die een plek te geven in je dagelijkse werk. Leiding geven aan een verandering op school is een flinke uitdaging. Zo is bijvoorbeeld een goede dialoog met schoolleiding en collega’s van groot belang.

Zelf in de praktijk te onderzoeken wat werkt en die ervaringen uitwisselen met andere pionierende leraren, kan je helpen om jouw ideeën te realiseren. Het programma Onderwijs Pioniers helpt ruimte creëren voor ambitieuze leraren door middel van begeleiding, budget, een netwerk en een podium. Een Pionierservaring geeft energie aan de leraar, energie aan de school en energie aan het onderwijs.

Nieuwe ronde
Inmiddels hebben bijna tachtig leraren gepionierd in het po, vo en mbo. Ook dit schooljaar 2014-2015 is weer een nieuwe generatie Pioniers aan de slag. Zij ontvangen elk een budget van € 4.000 dat zij naar eigen inzicht kunnen besteden, zolang de besteding maar bijdraagt aan het realiseren van hun idee. Het geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan vervanging, het inhuren van externe expertise of materiële kosten. Naast financiële ondersteuning krijgt elke Pionier een persoonlijke coach. Verder vormen de Pioniers een netwerk waarin het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat. Dit gebeurt onder meer op de Pioniersdagen. Dit schooljaar nemen voor het eerst ook schoolleiders deel aan deze landelijke bijeenkomsten.

Uitreiking Pionierstrofee
Aan het einde van het Pioniersjaar presenteren (een selectie van) de Pioniers hun uitgewerkte ideeën en ervaringen als Pioniers en wordt de Onderwijs Pionierstrofee uitgereikt aan een van de initiatieven.