Noord-Brabant ondersteunt internationalisering mbo

De provincie Noord-Brabant gaat het Summa College in Eindhoven ondersteunen bij de ontwikkeling van Engelstalige opleidingen. Dit gebeurt in het kader van internationalisering van het onderwijs in de regio Zuidoost-Brabant.

Zoals elke provincie wil ook Noord-Brabant zoveel mogelijk inwoners aan de slag helpen. Aangezien er op de arbeidsmarkt een groot tekort is aan mbo-opgeleid personeel en er in Brabant veel kenniswerkers zijn met een behoefte een Engelstalige beroepsopleidingen, richt Noord-Brabant de pijlen op het mbo. Daar was tot voor kort slechts beperkt tweetalig onderwijs mogelijk. Hier komt, met de ontwikkeling van zes Engelstalige opleidingen, verandering in.

Zes opleidingen
De zes opleidingen komen uit de koker van het Summa College. Deze mbo-school uit Eindhoven heeft in het schooljaar 2016-2017 twee tweetalige mbo-4 opleidingen ontwikkeld en voorbereid. Deze opleidingen – op het gebied van business en engineering – starten het komende schooljaar. Een kleine vijftig studenten hebben zich hiervoor ingeschreven. De twee schooljaren daarna gaan nog vier andere tweetalige opleidingen van start. In totaal zijn er in 2020 dus zes internationale opleidingen operationeel.

Nieuw perspectief
De stap naar Engelstalig onderwijs biedt niet alleen perspectief voor kinderen van kenniswerkers, maar ook voor statushouders en arbeidsmigranten. In eerste instantie ontwikkelt en realiseert het Summa College de opleidingen in Nederland. In de tweede fase zal het college gaan samenwerken met buitenlandse scholen.