Nieuw Sociaal Contract wil meer investeren in vakmanschap

‘We moeten meer investeren in vakmanschap’ en ‘het beroepsonderwijs verdient meer erkenning’. Het zijn enkele citaten uit het langverwachte verkiezingsprogramma van ‘Nieuw Sociaal Contract’ van Pieter Omtzigt.

Het tachtig pagina’s tellende verkiezingsprogramma met de titel ‘Tijd voor herstel’ gaat uitgebreid in op onderwijs en het mbo. Net als andere politieke partijen pleit NSC voor een meer gelijkwaardige positie van het beroepsonderwijs ten opzichte van het academisch onderwijs: ‘We willen het beroepsonderwijs als een volwaardige beroepsroute naast de academische lijn positioneren.’ Concreet moet er volgens NSC een vloeiende overstap mogelijk zijn van vmbo/mavo via het mbo naar het hbo.

Stagevergoeding

De partij van Omtzigt wil stagiairs een recht op een stagevergoeding geven. Bij een voltijdse stage zou deze (belastingvrije) stagevergoeding minimaal 450 euro per maand moeten zijn. Ook andere politieke partijen pleiten voor zo’n verplichte stagevergoeding, waarbij Volt zelfs een bedrag van 550 euro noemt. Minister Dijkgraaf doet daar nog een schepje bovenop: hij is van mening dat stagiaires recht zouden moeten hebben op een vergoeding van 750 euro. Het Rijk hanteert op dit moment deze stagevergoeding, ongeacht de opleiding die de student volgt (mbo, hbo of universiteit).

Schoolverlaten

NSC besteedt ook aandacht aan het onderwerp vroegtijdig schoolverlaten. Omtzigt wil niet onder alle omstandigheden vasthouden aan de eis om een startkwalificatie te halen: ‘Er moet ruimte komen om een persoonlijk en passend aanbod vorm te geven. Dit kan ook betekenen dat de jongere zonder diploma aan het werk wordt geholpen. In deze gevallen kan worden toegewerkt naar het halen van een deelcertificaat, onder toezicht en met begeleiding.’ Om iets te doen aan het tekort aan docenten pleit NSC ervoor ervaren vakmensen meer mogelijkheden te geven om les te gaan geven in het vmbo of het mbo.

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van NSC

Lees ook: Verkiezingsprogramma’s: grotere rol scholen bij leven lang ontwikkelen