OESO positief over duaal leren

In landen met een traditie van duaal leren ligt de werkloosheid volgens de OESO significant lager dan in landen zonder deze traditie. Dat is een van de conclusies van de uitgebreide vergelijkende studie Education at a Glance.

In het rapport worden de onderwijsstelsels en -prestaties van 34 landen vergeleken. De algehele conclusie over het Nederlandse onderwijs is positief: de Nederlandse investeringen liggen op een gemiddeld niveau, maar de prestaties zijn bovengemiddeld.

Duaal leren
In het rapport wordt geconstateerd dat in sommige landen werknemers met een specifieke beroepsopleiding veel betere kansen op werk hebben dan mensen met een meer algemene opleiding. Met name in Duitsland, Denemarken en Slovenië is dat verschil behoorlijk groot. In andere landen, bijvoorbeeld Frankrijk en Tsjechië, hebben werknemers met een beroepsopleiding juist minder goede kansen dan algemeen opgeleiden. Het verschil kan volgens de OESO verklaard worden door de nauwe banden tussen beroepsopleidingen en scholen in landen als Duitsland en Oostenrijk. De traditie van ‘duaal leren’ zorgt ervoor dat werkgevers nauw betrokken zijn bij de beroepsopleidingen. Dit heeft volgens de OESO een positief effect op de kansen op werk.

Nederland
In het rijtje van landen met een traditie van duaal leren, prijkt naast Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland ook Nederland. Ook in ons land bestaat inderdaad een lange traditie van samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, op dit moment geïnstitutionaliseerd in de stichting SBB. In Nederland zijn van oudsher werkgevers ook nauw betrokken bij de vormgeving van de beroepsopleidingen, onder andere via de kwalificatiedossiers. Dit leidt in Nederland overigens niet tot een groot verschil in werkgelegenheid voor mbo-opgeleiden of algemeen opgeleiden. Waar in Duitsland het verschil meer dan 18 procentpunt is, is dat in Nederland slechts 6 procentpunt. Daarmee zit Nederland ongeveer op het OESO-gemiddelde.

Nadere analyse
Minister Bussemaker van Onderwijs is blij met de resultaten uit het OESO-rapport. Desondanks blijft Nederland zoeken naar verbetermogelijkheden. De OESO is daarom gevraagd nader onderzoek te doen naar het Nederlandse onderwijsstelsel. Het rapport hierover verschijnt in het voorjaar van 2016.

Lees hier het OESO-rapport Education at a Glance 2015.