Ombudslijn gaat geweigerde jongeren registreren

De Ombudslijn mbo gaat in opdracht van minister Bussemaker de meldingen van door scholen geweigerde jongeren registreren. Op die manier wil de minister kunnen analyseren waarom scholen jongeren weigeren. Meldingen en signalen geeft zij door aan de Onderwijsinspectie.

De opdracht aan de Ombudslijn is een reactie op het bericht van Nieuwsuur dat mbo-scholen veelvuldig kwetsbare jongeren zouden weigeren, omdat ze te lastig en te duur zouden zijn.

‘Onaanvaardbaar’
De minister is overigens van mening dat mbo-scholen veel goed werk doen rond kwetsbare jongeren. In een lange brief aan de Tweede Kamer neemt ze afstand van het beeld dat mbo-scholen te weinig doen. Zij ziet geen patroon van scholen die jongeren om financiële redenen zouden weigeren. Maar als scholen dit toch zouden doen, vindt ze dat ‘onaanvaardbaar’: ‘Het is ook niet nodig. Het stelsel van bekostiging, beloning en beoordeling geeft daar in principe geen aanleiding toe. Bovendien is er veel geld beschikbaar voor de ondersteuning van leerlingen.’

Uit de boot
Volgens de minister is er vanwege de introductie van de entreeopleiding en het beëindigen van de ‘drempelloze instroom’ in het mbo alle reden voor scholen en gemeenten om te voorkomen dat jongeren tussen de wal en het schip vallen. Een kleine groep jongeren dreigt uit de boot te vallen. In de brief wijst de minister er verder op dat scholen jongeren mogen weigeren voor een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 als de leerlingen niet de juiste vooropleiding hebben. Deze instroom is sinds kort niet meer ‘drempelloos’. Voor de entreeopleiding (mbo-niveau 1) mogen scholen geen leerlingen weigeren, tenzij de jongeren ook naar een hoger mbo-niveau kunnen.

Plan van aanpak
Binnenkort komt minister Bussemaker met een uitgebreid plan van aanpak voor kwetsbare jongeren. Bij deze aanpak wordt ook de inbreng van partners als gemeenten, zorgpartijen en werkgevers
betrokken. Het plan komt binnenkort (‘dit najaar’) en moet al vanaf 2015 in werking treden.